Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

“Verschil in waarden en familiebanden slecht voor kwaliteit beslissingen binnen familiebedrijven”    21 dec 2015

“Verschil in waarden en familiebanden slecht voor kwaliteit beslissingen binnen familiebedrijven”
21 dec 2015

Als familiebedrijven de kwaliteit van hun besluitvormingsproces willen opkrikken, dan moeten ze streven naar een managementteam waarin alle leden dezelfde waarden delen en waarin de macht van elk lid gebaseerd is op zijn/haar (unieke) kennis/ervaring. “Niets is nefaster voor de kwaliteit van dagelijkse beslissingen dan verschillen in familiebanden of in waarden en normen”, zegt UHasselt-onderzoeker Pieter Vandekerkhof. Hij verdedigde onlangs zijn doctoraatsproefschrift over het onderwerp.

Managementteams moeten over uiteenlopende kwesties – sales en marketing, human resources, financiën, aankoop … – knopen doorhakken. De kwaliteit van het beslissingsproces op peil houden, blijkt binnen familiebedrijven vaak een hele uitdaging. “Het managementteam van een familiebedrijf is heel divers. Sommige leden hebben familiebanden, andere niet. En dan zijn er ook nog verschillen in waarden en normen”, zegt dr. Pieter Vandekerkhof, verbonden aan de faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen van de UHasselt.

In zijn doctoraatsonderzoek focuste de UHasselt-onderzoeker op de rol van die diversiteit in teamprestaties. “Ik nam een vragenlijst af bij het management van 55 Vlaamse familiebedrijven. Dat komt neer op input van in totaal 300 teamleden. Er werd gevraagd naar onder meer de algemene bedrijfskenmerken, samenwerking, besluitvorming, waarden en normen in het bedrijf, kennis, ervaring en teamprestaties.”

Familie versus niet-familie
Uit de resultaten bleek om te beginnen dat het verschil in familiebanden (familie versus niet-familie) binnen het management leidt tot machtsverschillen. Dr. Vandekerkhof: “Verschillen gebaseerd op eigendom zijn nefast voor de kwaliteit van de besluitvorming. De beslissingsmacht wordt namelijk gecentraliseerd rond een selecte subgroep die aandelen in handen heeft. Daardoor gaat de input van andere teamleden verloren.”

Die negatieve invloed kan je volgens dr. Vandekerkhof ombuigen door macht op basis van aandelen te verschuiven naar macht op basis van kennis. “Met andere woorden: wat je weet – kennis – moet belangrijker zijn voor je rol binnen het managementteam dan wat je hebt of wie je bent.” In zijn onderzoek raadt hij familiebedrijven dan ook aan om bij de rekrutering van een nieuwe manager in de eerste plaats te kijken naar de binnen het management nog ontbrekende kennis en ervaring.

Informatie-uitwisseling
Ook het feit dat leden van het management er andere waarden, emoties of percepties over het familiebedrijf op nahouden, heeft een negatieve invloed op de besluitvorming. “Een verschil in bijvoorbeeld visie op onderling vertrouwen, emotionele banden tussen teamleden, verbondenheid met het bedrijf, familiale controle… tast onder meer de samenwerking en informatie-uitwisseling aan. Daarom is het belangrijk om de juiste teamcontext te creëren in teams waar waardeverschillen al merkbaar zijn. Als teamleden durven uitkomen voor hun waarden – zonder dat ze moeten vrezen om erop afgerekend te worden – dan zal dat ook de kwaliteit van het beslissingsproces ten goede komen.”

Dit kan, aldus de onderzoeker, in niet te grote teams waarin iedereen duidelijke doelstellingen heeft en waar de CEO een coach is met oog voor de onderlinge relaties. “Je moet als familiebedrijf binnen je managementteam streven naar een match op vlak van waarden en normen. Een nieuwe manager met een gelijkaardig waardenprofiel als de andere teamleden zorgt voor minder spanningen – en dus voor betere beslissingen.”