Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

“Vier op de tien slachtoffers van een medisch ongeval krijgen schadevergoeding”    5 okt 2015

“Vier op de tien slachtoffers van een medisch ongeval krijgen schadevergoeding”
5 okt 2015

Meer dan acht op tien medische aansprakelijkheidsclaims worden afgehandeld zonder tussenkomst van een gerechtelijke procedure. Vergeleken met een minnelijke afhandeling, hebben patiënten een lagere kans op het verkrijgen van een schadevergoeding met tussenkomst van een rechtbank. In het laatste geval zal het bedrag van de schadevergoeding wel significant hoger zijn. De betrokkenheid van een rechtbank heeft tevens het grootste aandeel in de duurtijd van een claim en verlengt deze met 72%. Dit en meer blijkt uit onderzoek van de UHasselt naar de werking van het vergoedingssysteem voor medische ongevallen in België.

Patiënten die menen schade te hebben geleden door de verstrekking van gezondheidszorg kunnen hiervoor momenteel nog steeds een vergoeding vorderen via de rechtbank. Ook het trachten te komen tot een minnelijke schikking behoort vandaag de dag nog steeds tot de mogelijkheden van de patiënt of diens na(ast)bestaanden. Dit laatste gebeurt rechtstreeks tussen de patiënt en de verzekeraar van de betrokken zorgverlener, zonder tussenkomst van de rechtbank. Door de Wet Medische Ongevallen van 31 maart 2010 hebben deze patiënten daarnaast ook de mogelijkheid om een vergoedingsaanvraag in te dienen bij het Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO).

Om na te gaan hoe de procedures inzake medische schadeclaims verlopen, analyseerden Tom Vandersteegen en prof. dr. Wim Marneffe (Faculteit BEW – Beleidsmanagement) bijna 1.900 dossiers die in de periode januari 2004 en augustus 2014 werden ingediend bij een Belgische verzekeraar en waarbij aansprakelijkheid van zorgverleners (medici en paramedici) vermoed werd.

Minnelijk
Opvallend is dat 84% van de claims minnelijk afgehandeld werd en dus zonder tussenkomst van een rechtbank. Terwijl claims betreffende ernstige permanente schade (inclusief het overlijden van de patiënt) vaker voor de rechtbank kwamen, blijkt ook het aanstellen van een advocaat door de patiënt of zijn nabestaanden de kans op een rechtszaak te verhogen. Dit terwijl het persoonlijk onderzoeken van de patiënt door de gelaste arts van de verzekeraar ertoe leidt dat de eisende partij minder snel gerechtelijke stappen onderneemt. Dergelijke onderzoeken brengen echter kosten voor de verzekeraar met zich mee.

Schadevergoeding
In bijna vier op tien claims werd een schadevergoeding uitbetaald, ongeacht de wijze van afhandeling. Het zal niemand verbazen dat de kans op een schadevergoeding met tussenkomst van de rechtbank kleiner is dan voor minnelijk afgehandelde claims: 17% tegenover 42%. De meeste claims hebben betrekking op relatief kleine bedragen, terwijl de minderheid grote bedragen betreft. Dit zorgt ervoor dat de gemiddelde schadevergoeding voor een medisch ongeval ongeveer 8.500 euro bedraagt. Voor claims die met tussenkomst van de rechtbank afgehandeld werden is dit bijna 40.000 euro, vergeleken met bijna 4.000 euro voor minnelijk geregelde claims.

Duurtijd
Een patiënt (of zijn nabestaanden) moet gemiddeld wel 20 maanden wachten, te tellen vanaf het schadeverwekkend feit, vooraleer de eerste euro’s van deze schadevergoeding uitbetaald worden. Daarna duurt het nog gemiddeld 5 maanden tot de volledige schadeloosstelling. Het afhandelen van een dossier neemt zelfs gemiddeld 30 maanden in beslag. 73% van de minnelijk geregelde claims was afgehandeld binnen 1.000 dagen, terwijl dit voor claims met tussenkomst van een rechtbank 35% bedroeg. Hoewel het persoonlijk onderzoeken van de patiënt door de gelaste arts van de verzekeraar de kans op een rechtszaak vermindert, hebben dergelijke onderzoeksmaatregelen een negatieve invloed op de duurtijd van een claim. Het organiseren van een minnelijke medische expertise neemt bijvoorbeeld gemiddeld elf maanden in beslag. Een eventuele gerechtelijke procedure heeft echter het grootste vertragende effect en doet de duurtijd met 72% toenemen.