Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Zesde MS Contactdag brengt onderzoekers, zorgverleners en personen met MS samen    2 mrt 2015

Zesde MS Contactdag brengt onderzoekers, zorgverleners en personen met MS samen
2 mrt 2015

Op 27 februari vond in het Revalidatie & MS Centrum Overpelt de zesde editie van de MS Contactdag plaats. Onderzoekers, zorgverleners én personen met MS namen er deel aan enkele workshops en een infomarkt. Daarbij kregen de deelnemers onder meer zicht op hoe wetenschappelijk onderzoek en de zorg voor MS-patiënten elkaar aanvullen. De Contactdag is een initiatief van het Revalidatie & MS Centrum Overpelt en van het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED) en studiecentrum voor revalidatieonderzoek REVAL van de UHasselt. De drie partners bundelden hun krachten in het MS-Netwerk Limburg.

Multiple sclerose is een ongeneeslijke chronische ziekte die het centrale zenuwstelsel aantast. In België leven er zo’n 11.000 personen met MS, of 1 op 1.000 Belgen. Elk jaar brengen de UHasselt en het Revalidatie & MS Centrum Overpelt de ‘werelden’ van onderzoekers, zorgverleners en personen met MS samen tijdens een Contactdag.

Op het programma van deze zesde editie ontdekten deelnemers onder meer hoe het wetenschappelijk (revalidatie)onderzoek de zorg voor personen met MS in de praktijk kan verbeteren. Daarnaast was er ook een rondleiding in het Revalidatie & MS Centrum. “De workshops geven deelnemers een realistischer beeld van de huidige behandelings-methoden en laat hen ook uitgebreid met elkaars werk kennismaken”, aldus dr. Kim Pannemans (BIOMED).

Het enthousiasme van de verschillende doelgroepen was dan ook enorm groot. “Met meer dan 140 deelnemers was deze Contactdag een groot succes”, luidt het bij Bert Op ’t Eijnde.

Wisselwerking
“De constante wisselwerking tussen onderzoeker, zorgverlener en patiënt is erg belangrijk om MS-onderzoek optimaal te kunnen ontwikkelen”, zegt prof. dr. Piet Stinissen. “Door ervaringen te delen en informatie uit te wisselen, kunnen we nog sterker inzetten op basisonderzoek om de ziekte beter te begrijpen, op onderzoek naar betere medicatie én op de ontwikkeling van betere revalidatieprogramma’s.”

UHasselt-onderzoeksinstituut BIOMED, studiecentrum REVAL en het MS-Centrum Overpelt bundelden in 2009 de krachten binnen het MS-Netwerk Limburg met het oog op een betere zorg, behandeling en begeleiding van personen met MS.

www.uhasselt.be/msnetwerklimburg