Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Apothekers sporen ‘onwetende’ suikerzieken op    14 jul 2016

Apothekers sporen ‘onwetende’ suikerzieken op
14 jul 2016

Tegen 2030 zal naar schatting één op tien volwassen Belgen aan diabetes lijden. Bovendien weet één op drie diabeten, volgens de Diabetes Liga, niet eens dat hij de aandoening heeft. Daarom lanceerde het Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond (KLAV) TakingCare: een proefproject dat onwetende diabetici trachtte op te sporen. In samenwerking met de onderzoeksgroep Patiëntveiligheid & Gezondheidseconomie van de Universiteit Hasselt werd een economische analyse uitgevoerd, die wees op een potentiële besparing van 3,4 miljoen euro voor de gezondheidszorg tegen 2038.

“In vele gevallen kan diabetes door een omschakeling naar een gezonde levensstijl voorkomen worden”, zegt Leon Colla, ondervoorzitter KLAV. “Maar cijfers van de Diabetes Liga wijzen uit dat één op drie Belgen niet eens beseft dat hij aan de ziekte lijdt.” Naast de gevolgen voor de gezondheid van diabeten – zoals hart- en vaatziekten – is er ook de enorme economische en maatschappelijke impact. Jaarlijks wordt 7,4% van het totale gezondheidszorgbudget gespendeerd aan de gevolgen van diabetes. Een kost die zal blijven toenemen omwille van een gebrek aan een nationaal diabetesplan en te weinig middelen voor diabetespreventie.

Screening werkt
Het TakingCare-project werd gedurende drie weken uitgerold in tien apotheken in Houthalen-Helchteren, met als doel ‘onwetende’ diabetici op te sporen. In totaal vulden 1.369 mensen in de apotheek een vragenlijst in. Wie een verhoogd risicoprofiel had, werd door de apotheker aangeraden zijn huisarts te raadplegen. Ook spoorde de apotheker risicopersonen aan om een zelftest met bloedprik uit te voeren waarbij het bloedsuikergehalte werd nagegaan. “38,6% van de deelnemers bleek een hoog risico op de ontwikkeling van suikerziekte te lopen, 40,6% een matig risico”, aldus Leon Colla. Na raadpleging bij hun arts kregen uiteindelijk 19 deelnemers aan het TakingCare-project de diagnose van diabetes.

Dominique Vandijck, professor aan de UHasselt: “Sommige mensen bezoeken zelden een arts. En áls ze dat doen, is dat vaak om een andere reden of wanneer de symptomen van de suikerziekte al zijn opgetreden. Het is zinvol om deze vorm van zorgorganisatie multidisciplinair te laten verlopen, waarbij verschillende zorgactoren nauwer en beter gecoördineerd samenwerken, elkaar aanvullen en ondersteunen.”

KLAV ondervoorzitter Leon Colla, “Apothekers zouden dankzij hun laagdrempeligheid een toegevoegde waarde kunnen bieden door (moeilijker te bereiken) mensen snel en eenvoudig te screenen, door op basis van hun kennis gericht door te verwijzen en door patiënten op te volgen als zij dat wensen. Dat gebeurt nu al in vele andere landen.”

Besparing van 3,4 miljoen
Uit het project blijkt ook dat het economische voordeel van vroegtijdige opsporing en behandeling van (pre)diabetes enorm is. Prof. dr. Dominique Vandijck: “Een economische analyse van TakingCare wees op de mogelijkheid 3,45 miljoen euro kosten te voorkomen door een volledige screening in Houthalen-Helchteren tegen 2038. Bij een nationale screening zou tot 1,75 miljard euro kosten gerelateerd aan diabeteszorg kunnen vermeden worden.”

Het project is een onderdeel van een project op grotere schaal. Een uitrol over Limburg wordt voorzien in het najaar.