Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Architectuurstudenten bouwen pop-up voedsel-werkstations langs Kolenspoor     23 sep 2016

Architectuurstudenten bouwen pop-up voedsel-werkstations langs Kolenspoor
23 sep 2016

In de afgelopen twee weken werkten UHasselt-masterstudenten architectuur op het kolenspoor in Genk aan pop-up voedsel-werkstations. Het gaat om plekken voor voedselproductie, verwerking, bewaring en distributie. “Met dit Live Project leren onze studenten ontwerpen in de echte wereld, in samenwerking met lokale mensen”, zegt dr. Liesbeth Huybrechts van de faculteit Architectuur en kunst.

Tijdens het ‘Live Project’ Kolensporen verkenden de UHasselt-studenten wat het – deels in onbruik geraakte – Genkse kolenspoor in de toekomst kan betekenen voor een productief samengaan van werk, wonen en recreatie. De architecten in spe hadden de opdracht gekregen om hierover na te denken vanuit het specifieke thema ‘voedsel’.

“In en rond het kolenspoor zijn er heel wat grote en kleine ‘voedselinitiatieven’ waarvoor onze studenten zogenaamde pop-up voedsel-werkstations ontwerpen en bouwen”, zegt dr. Liesbeth Huybrechts. Een microhuisje bijvoorbeeld, dat in een volkstuin kan gebruikt worden als verblijfplaats of tuiniersplek. “Wonen en voedsel produceren, natuur en leven worden zo dichter bij elkaar gebracht.”

Aan die oefening ging natuurlijk een heel denk- en onderzoeksproces vooraf. Liesbeth Huybrechts: “Hoe zit het met de globale trends op het vlak van circulaire stadsprojecten over voedsel en natuur? Welke lokale initiatieven bestaan er al? Dat moeten de studenten uitzoeken vooraleer ze aan de slag kunnen.”

Maatschappelijke vraag
De ‘Live Project’-ontwerpoefening startte op 12 september met onder meer een uitgebreide briefing en wandeling. In de dagen daarna brainstormden studenten met bewoners van Genk, experimenteerden ze met materiaal aanwezig in het lokale materialenpark en presenteerden ze hun ideeën en ontwerpen aan elkaar en aan de docenten. De jongeren moesten hun creaties uiteindelijk ook zélf realiseren.

“Als opleiding vinden we het belangrijk dat architectuurstudenten leren ontwerpen vanuit een maatschappelijke vraag. Leren werken met lokale materialen en in dialoog gaan met mensen uit de gemeenschap is daar een belangrijk aspect van. Dit doen we door hen live onder te dompelen in concrete ruimtelijke contexten.”

Het project maakt deel uit van een onderzoek rond nieuwe kansen voor het Genkse Kolenspoor. Het ontwerpteam bestaat uit Living Lab ‘De Andere Markt’ (UHasselt/LUCA School of Arts), Plusoffice Architecten en Delva landschapsarchitecten.

Foto's van het Live Project Kolensporen vindt u in ons fotoboek