menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Belgische Charcot Stichting kent 109.400 euro toe aan MS-onderzoek UHasselt    26 jan 2016

Belgische Charcot Stichting kent 109.400 euro toe aan MS-onderzoek UHasselt
26 jan 2016

Wetenschappers verbonden aan UHasselt-onderzoeksinstituut BIOMED hebben in totaal 109.400 euro ontvangen van de Belgische Charcot Stichting. Het gaat om drie afzonderlijke onderzoeksprojecten. Het fonds maakt elk jaar ruim 200.000 euro vrij voor fundamenteel en klinisch onderzoek naar de behandeling van Multiple Sclerose (MS). MS-onderzoek is een belangrijk speerpunt van BIOMED.

Multiple sclerose is een ongeneeslijke chronische ziekte die het centrale zenuwstelsel aantast. In België leven er zo’n 11.000 personen met MS – of 1 op 1.000 Belgen, van wie bijna 3 keer meer vrouwen dan mannen. De Charcot Stichting schenkt – met deelname van de Nationale Belgische Sclerose Liga – dit jaar 238.000 euro aan Belgische onderzoekers.

27.400 euro gaat naar prof. dr. Niels Hellings en dr. Bieke Broux. “In ons onderzoek focussen we op cytokines die betrokken zijn bij de schade aan de zenuwbanen. Cytokines zijn boodschappermoleculen die uitgescheiden worden door cellen van het afweersysteem om onderling te communiceren en zo een goede werking van de afweer tegen microben te garanderen”, zegt professor Hellings.

Bij MS komen sommige cytokines sterk verhoogd voor, wat leidt tot schade aan het centrale zenuwstelsel. “Eén van deze cytokinesinteleukine-24 (IL-24) heeft een ziekte-verergerend effect bij reuma en psoriasis, maar werd nooit bestudeerd in relatie tot MS. Wij willen bij personen met MS nagaan welke immuuncellen IL-24 produceren en of  IL-24 schadelijk werkt op hersencellen. Als we kunnen aantonen dat IL-24 actief betrokken is bij MS, kan het een interessant doelwit zijn bij de ontwikkeling van nieuwe therapieën die de werking van IL-24 lamleggen”, aldus prof. dr. Niels Hellings.

Immuunveroudering
Prof. dr. Veerle Somers en dr. Judith Fraussen krijgen 45.000 euro voor hun onderzoek rond immuunveroudering bij mensen met MS. Professor Somers: “Een van de kenmerken van immuunveroudering is de expansie van verouderde B-cellen met afwijkende functionele eigenschappen. In een pilootstudie hebben we al een verhoogd aantal verouderde B-cellen teruggevonden in het bloed van MS-patiënten.” In dit project willen de onderzoekers bekijken of dat aantal B-cellen verder toegenomen is in het bloed, ruggenmergvocht en hersenweefsel van mensen met MS. “Om te achterhalen hoe verouderde B-cellen bijdragen aan de pathologie van MS zullen we de mechanismen die leiden tot hun ontwikkeling en hun functionele eigenschappen, bestuderen.”

Herstel van schade door immuuncellen
Voor het onderzoek rond macrofagen ontvangen prof. dr. Jerome Hendriks, dr. Jeroen Bogie en hun teamleden 37.000 euro van het fonds. “Macrofagen zijn immuuncellen die verantwoordelijk zijn voor de afbraak van myeline in de hersenen van mensen met MS. Ze kunnen echter ook bijdragen aan het herstel van beschadigde hersendelen”, aldus professor Hendriks. Uit eerdere bevindingen is echter gebleken dat de opname van grote hoeveelheden myeline door macrofagen leidt tot een verhoogde vetinname in deze cellen, wat de gunstige effecten tenietdoet. “Wij willen nu meer duidelijkheid brengen in de processen die een rol spelen bij de myeline-gerelateerde verhoging van de vetinname – om zo die verhoging te kunnen voorkomen.”

www.charcot-stichting.org