Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Financiering VLIR-UOS voor Engelstalige masters in de statistiek en mobiliteitswetenschappen    12 sep 2016

Financiering VLIR-UOS voor Engelstalige masters in de statistiek en mobiliteitswetenschappen
12 sep 2016

VLIR-UOS heeft onlangs nieuwe financiering toegekend aan de Engelstalige UHasselt-masteropleidingen in de statistiek en mobiliteitswetenschappen. De financiering (voor de periode 2017-2021) kadert in het programma ‘Internationale Cursussen’ (International Course Program).

Met het ICP financiert VLIR-UOS Engelstalige masteropleidingen die focussen op een ontwikkelingsrelevant thema. De opleidingen staan (voornamelijk) open voor studenten uit ontwikkelingslanden – VLIR-UOS stelt beurzen ter beschikking van de deelnemers.

De Engelstalige UHasselt-masteropleiding in de statistiek kon de afgelopen jaren al rekenen op grote interesse van studenten uit het Zuiden – met elk jaar zo’n 250 aanvragen voor 16 studiebeurzen. Prof. dr. Niel Hens: “Met de financiering erkent VLIR-UOS de grote innovatieve en wetenschappelijke waarde van statistiek in onder meer de geneeskunde, voedselveiligheid en landbouw.”

Voor het nieuwe ICP wil de opleiding uitpakken met enkele nieuwigheden. “Zo mikken we op nieuwe partnerschappen met organisaties in onder meer Marokko en Vietnam voor thesisprojecten. We introduceren ook drie nieuwe cursussen van docenten uit het Zuiden (‘Design of Agricultural Experiment’, ‘Planning of Health Studies’ en ‘Capita Selecta’). En de opleiding zal per jaar ook twaalf studenten uit het Zuiden aantrekken. Op lange termijn hopen we – in samenwerking met deze studenten en universiteiten uit het Zuiden – lokale opleidingen in de statistiek te starten of verder uit te breiden.”

Verkeersveiligheid
Dankzij de ICP-financiering kan ook de Master of Transportation Sciences jaarlijks twaalf studenten uit ontwikkelingslanden een studiebeurs bieden. De klemtoon bij de twee jaar durende Engelstalige opleiding ligt op verkeersveiligheid in ontwikkelingslanden. Prof. dr. Tom Brijs: “In groeilanden worden steeds meer mensen mobiel, met alle gevolgen van dien voor de verkeersveiligheid daar. De Wereldbank voorspelt in Azië alleen al een verdubbeling van het aantal verkeersslachtoffers. Daarom is het zo belangrijk om lokale expertise rond verkeersveiligheid op te bouwen.”

De komende jaren zal Transportation Sciences extra lezingen en lessen organiseren rond het topic. Daarnaast gaan de opleiding en het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) hun internationale netwerk uitbreiden en versterken. “De focus daarbij ligt vooral op Vietnam, een partnerland van de UHasselt. Zo is het onze ambitie om een Master of Transportation Sciences uit te bouwen aan Ton Duc Thang University in Ho Chi Minh, om daar zo expertise rond verkeersveiligheid op lange termijn te verzekeren.”

Impact
“Dankzij de selectie van deze ICP’s kan de UHasselt haar ambitie van science sharing met partners in het Zuiden optimaal vormgeven”, zegt vicerector Paul Janssen. “Door deze programma’s zullen we bestaande wetenschappelijke netwerking met het Zuiden verder kunnen uitbouwen en versterken.”

Door de internationale instroom in masteropleidingen als Statistics en Transportation Sciences is de UHasselt-expertise en het aantal onderzoekers steeds gegroeid, aldus nog prof. dr. Janssen. “Essentieel is ook de impact in het Zuiden. Studenten die met hun expertise terugkeerden naar hun thuisland droegen – en dragen – met die kennis bij aan de capaciteitsopbouw van hun thuisuniversiteit.”