Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Jan Colpaert nieuwe decaan faculteit Wetenschappen    6 jul 2016

Jan Colpaert nieuwe decaan faculteit Wetenschappen
6 jul 2016

Op dinsdag 5 juli 2016 keurde de Raad van Bestuur van de UHasselt de aanstelling van prof. dr. Jan Colpaert als nieuwe decaan van de faculteit Wetenschappen goed. Professor Colpaert is gewoon hoogleraar biologie en verbonden aan het Centrum voor Milieukunde van de UHasselt.

Jan Colpaert volgt prof. dr. Karin Coninx op als decaan, die op 1 oktober 2016 vicerector Onderwijs van de UHasselt wordt. Ze bekleedde de functie van decaan sinds 2013. Op 20 juni kozen de leden van de faculteitsraad Wetenschappen professor Colpaert met ruime meerderheid tot haar opvolger.

De nieuwe decaan Wetenschappen is vakgroepvoorzitter en OMT-voorzitter van de opleiding biologie en verbonden aan de onderzoeksgroep Milieubiologie. Bij de start van zijn mandaat als decaan – dat tot september 2018 loopt – zal hij in die twee functies vervangen worden.

“Ik geloof dat de creativiteit van onze wetenschappers voor een groot deel het succes van de universiteit bepaalt. Daarom wil ik als decaan streven naar een sterke bottom-updialoog met het beleid. Stevige bomen groeien immers steevast van beneden naar boven”, aldus prof. dr. Colpaert.