menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Koningin Mathilde praat met jongeren over onderzoek in het buitenland    23 feb 2016

Koningin Mathilde praat met jongeren over onderzoek in het buitenland
23 feb 2016

Op 23 februari bracht koningin Mathilde een bezoek aan de UHasselt. Op uitnodiging van VLIR-UOS maakte ze er kennis met ‘universitaire ontwikkelingssamenwerking’. Tijdens een rondetafelgesprek sprak de koningin met studenten en jonge onderzoekers van universiteiten in Vlaanderen en daarbuiten over hun ervaringen in het buitenland. Ze ging ook een kijkje nemen in de ontwerpstudio van de faculteit Architectuur en kunst.

De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) heeft in de afgelopen jaren een stevig programma rond universitaire ontwikkelingssamenwerking (UOS) uitgebouwd. Concreet ondersteunt VLIR-UOS partnerschappen tussen universiteiten en hogescholen in Vlaanderen en het Zuiden. Zo financiert het programma samenwerkingsprojecten tussen professoren, onderzoekers en docenten in Noord en Zuid. Er zijn ook beurzen voor studenten en professionals. VLIR-UOS werkt daarnaast aan de versterking van het hoger onderwijs in het Zuiden én aan de ‘internationalisering’ van het hoger onderwijs in Vlaanderen.

Tijdens haar bezoek aan campus Diepenbeek kreeg koningin Mathilde meer uitleg over het ‘wat’, ‘waarom’ en ‘hoe’ van VLIR-UOS. Daarnaast nam ze de tijd om met studenten en onderzoekers van Vlaamse universiteiten te praten over hun ervaringen in het buitenland. Onder meer enkele lopende projecten in Congo, Ethiopië en Tanzania kwamen aan bod. Zo ging de Ethiopische doctoraatsstudent Teklu Gemechu Abessa (Jimma University) dieper in op zijn onderzoek rond kindervoeding. UHasselt-studente architectuur Marie Frioni gaf dan weer meer uitleg over haar masterthesis rond ecotoerisme in Tanzania.

Ontwikkelingsdoelstellingen
Na enkele getuigenissen ontspon er zich tussen studenten, onderzoekers en koningin een debat over de ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ die de Verenigde Naties in september aanvaardden. In haar toespraak benadrukte koningin Mathilde het belang van onderwijs bij het realiseren van die doelstellingen. Als afsluiter kreeg ze nog een cadeautje mee naar huis: een schilderij speciaal voor de gelegenheid gemaakt door een Congolese kunstenaar.

www.vliruos.be

Foto's van het koninklijk bezoek kunt u hier vinden.