Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Luc De Schepper herkozen voor vierde termijn als rector UHasselt    2 mei 2016

Luc De Schepper herkozen voor vierde termijn als rector UHasselt
2 mei 2016

Luc De Schepper is herkozen als rector van de UHasselt. Op 10 mei volgt de officiële aanstelling door de Raad van Bestuur. Rector De Schepper zal dan op 1 oktober 2016 aan zijn vierde termijn beginnen.

De 212 stemgerechtigden (professoren, assisterend academisch personeel, administratief en technisch personeel en studenten) konden tussen 19 april en 2 mei hun stem uitbrengen op de rectorkandidaten. Vandaag, tijdens de Algemene Vergadering van de Faculteitsraden, werden de stemmen geteld. Beheerder Marie-Paule Jacobs maakte als voorzitter van het kiescollege de uitslag bekend. Van de 199 rechtsgeldige stemmen kreeg prof. dr. Luc De Schepper 143 stemmen, decaan Piet Stinissen (faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen) 52 stemmen. Er waren 4 blanco stemmen.

“In het afgelopen decennium hebben we de UHasselt kunnen uitbouwen tot de vijfde, volwaardige universiteit in Vlaanderen. In de komende vier jaar komt het erop aan om nog extra stappen te zetten. Ik reik de héle UHasselt-gemeenschap de hand om samen verder aan de toekomst van onze universiteit te werken”, aldus prof. dr. Luc De Schepper.

Op 10 mei zal de Raad van Bestuur de aanstelling officieel bevestigen. Op 26 mei zal Luc De Schepper de namen van zijn kandidaat-vicerectoren – prof. dr. Karin Coninkx (Onderwijs) en prof. dr. Jean-Michel Rigo (Onderzoek) – voorleggen aan de Algemene Vergadering van de Faculteitsraden. Het nieuwe mandaat van de rector en vicerectoren loopt van 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2020.

Wie is Luc De Schepper?
Luc De Schepper (59) studeerde fysica aan de Universiteit Antwerpen (1975-1979) en behaalde in 1983 een doctoraat aan de UHasselt (toenmalige LUC). Sindsdien was hij verbonden aan het Instituut voor Materiaalonderzoek (imo-imomec) van de UHasselt, waar hij van 1991 tot 2000 hoofd was van de divisie Materiaalfysica en van 2001 tot 2004 directeur. Zijn onderzoeksdomein is de ontwikkeling van nieuwe materiaalsystemen voor gebruik in de (micro)elektronica.

Luc De Schepper werd in 2004 voor het eerst verkozen tot rector van de UHasselt. Hij is de derde rector in de nog jonge UHasselt-geschiedenis – na Louis Verhaegen (1972-1988) en Harry Martens (1988-2004). Sinds 2015 is hij ook voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). Dat mandaat loopt tot 2017.

www.uhasselt.be/rectorverkiezingen