menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Niel Hens krijgt 1,6 miljoen euro voor onderzoek naar verspreiding infectieziekten    22 feb 2016

Niel Hens krijgt 1,6 miljoen euro voor onderzoek naar verspreiding infectieziekten
22 feb 2016

Doet een school er goed aan te sluiten tijdens een grieppandemie? Blijven we best thuis om een epidemie in te dijken? Prof. dr. Niel Hens (UAntwerpen/UHasselt) krijgt van de European Research Council een beurs van 1,6 miljoen euro om onderzoek te voeren naar deze en andere vragen.

Prof. dr. Niel Hens, statisticus aan de UAntwerpen en UHasselt, is een autoriteit op het vlak van de ontwikkeling van wiskundige modellen om de verspreiding van infectieziektes in te schatten. Dankzij de European Research Council kan de wetenschapper de komende vijf jaar 1,6 miljoen euro investeren in zijn TransMID-project (Transdisciplinary research in Modelling Infectious Diseases).

“Binnen TransMID willen we nieuwe statistische en wiskundige modellen ontwikkelen”, legt professor Hens uit. “Op die manier hopen we antwoorden te kunnen formuleren op fundamentele epidemiologische vragen. Stel: er breekt een pandemie uit en een infectieziekte verspreidt zich over vele landen. Is het dan een goed idee om over te gaan tot een algemene schoolsluiting? Of een ander voorbeeld: betekent het verschil in het aantal inwoners tussen Antwerpen en Hasselt ook dat een Antwerpenaar meer sociale contacten heeft – en dus meer kans maakt op een ‘virusoverdracht’?”

Grote stap vooruit
In het kader van TransMID focussen de onderzoekers vooral op ziektes zoals kinkhoest, mazelen en het cytomegalovirus. Daarvoor gebruiken ze zowel sociologische data als gegevens uit de analyse van bloedstalen. Prof. dr. Niel Hens: “Uiteindelijk willen we een toolbox met bijhorende software ontwikkelen die het mogelijk maakt om de verspreiding van infectieziekten beter in te kunnen schatten. Als dat lukt, dan betekent dat een grote stap vooruit voor de volksgezondheid.”

Marie Curie-beurs
Het TransMID-team wordt nog versterkt met dr. Benny Borremans (UHasselt/UAntwerpen). Hij haalde een Marie Curie-beurs binnen en zal samen met professor Hens en prof. James Lloyd-Smith (UCLA) de verspreiding van ziekten tussen verschillende soorten bestuderen.