Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Nieuw academiejaar start met toga’s en toespraken    28 sep 2016

Nieuw academiejaar start met toga’s en toespraken
28 sep 2016

In de afgelopen dagen vulden de aula’s en leslokalen zich al met studenten, maar nu is het nieuwe academiejaar van de UHasselt ook officieel gestart. De dag trok zich op gang met de uitreiking van de Diversiteitsprijs, gevolgd door de plechtige togastoet door de Hasseltse binnenstad. Namiddag stond er nog de academische zitting op het programma.

Rector Luc De Schepper verwees in zijn toespraak naar recente OESO-cijfers waaruit blijkt dat de democratisering van het hoger onderwijs in ons land een stap teruggezet heeft. “Van de jongeren met laagopgeleide ouders had in de jaren zeventig slechts 16% een hoger-onderwijsdiploma. In de jaren tachtig was dat 24%, in de jaren negentig 28%. Maar in de periode 2000-2010 zakte dat terug tot 22%”, aldus de rector.

“Sluipend en stil zoals een duikboot in het water zijn we een stuk afgegleden naar een ‘erfelijke meritocratie’ waarin vooral één groep jongeren – die met hoogopgeleide ouders – een hoger-onderwijsdiploma behaalt.” Dat die democratiseringsgolf is gebroken, noemde hij onrustwekkend. “Zéker voor een land dat enkel brains, branie en innovatie in de meedogenloze welvaarsstrijd kan werpen.”

Rector De Schepper diepte ook cijfers op waaruit blijkt dat België in de staart van de OESO bengelt als het gaat om hoogopgeleide jongeren geboren tussen 1982 en 1992. “Slechts 25% van de jongeren die 18 werden tussen 2000 en 2010, behaalde een diploma van een universiteit. Dat is slechter dan het OESO-gemiddelde van 30%. En heel wat landen scoren hoger, zoals Nederland en Verenigd Koninkrijk met 40%.”

Volgens de rector verkwisten we met andere woorden talent. “In deze hypercompetitieve kenniseeuw komt dat neer op een verlies van innovatie en, dus, welvaart.”

Maatschappelijke opdracht
In de toespraak stond rector Luc De Schepper ook stil bij de Limburgse situatie. “Er is vooruitgang geboekt als het gaat om de onderparticipatie van Limburgse jongeren aan universitair onderwijs, door de uitbreiding van ons opleidingsaanbod.” Tegelijkertijd blijft die onderparticipatie voor opleidingen die de UHasselt niét aanbiedt.

“Haar sociaaleconomische en demografische realiteit stelt deze provincie voor immense uitdagingen in de verdere democratisering van het hoger onderwijs”, aldus de rector. “In 2015 was 31% van de Limburgse 18- tot 24-jarigen van niet-Belgische origine. Hoe verhinderen we dat hun kennis, creativiteit en nieuwsgierigheid versmacht worden? Hoe laat je óók deze jongeren excelleren of ontdekken waarin ze willen excelleren?”

De rector brak een lans voor actie. De slinkende deelname aan het hoger onderwijs stoppen, is een taak van “politici, ouders, leerkrachten en docenten”. “Het is een maatschappelijke opdracht – één waarmee we helaas te weinig bezig zijn”, klinkt het. “De overheid moet de aanzet geven en de krijtlijnen uittekenen. Ze zal in de UHasselt een bondgenoot vinden.”

Herverkiezing
Rector Luc De Schepper verwees aan het einde van zijn toespraak ook even naar zijn herverkiezing, afgelopen mei. “Ik dank iedereen voor het vertrouwen. Mijn vicerectoren en ik kijken ernaar uit om – samen met alle professoren, assistenten, stafleden, studenten én met onze partners – nieuwe bakens te verzetten.” Hij bedankte ook expliciet uittredend vicerector Onderzoek Paul Janssen voor diens “jarenlange werk en engagement”.

Aan het einde van de zitting verklaarde rector Luc De Schepper het academiejaar officieel voor geopend.

Diversiteitsprijs
Naar jaarlijkse traditie reikte de UHasselt op de eerste officiële dag van het academiejaar ook de Diversiteitsprijs uit. De prijs – waaraan 1.500 euro verbonden is – ging dit jaar naar geneeskundestudent Abdullah Aydogan. Daarna trok de stoet der togati zich op gang van de ambtswoning van de gouverneur naar het Hasseltse stadhuis, waar alvast geklonken werd op een geslaagd academiejaar.

HERLEES DE TOESPRAAK:

‘EEN ONGEMAKKELIJKE WAARHEID’