menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Slimme netten kunnen de uitstoot van CO2 sterk terugdringen    26 jan 2016

Slimme netten kunnen de uitstoot van CO2 sterk terugdringen
26 jan 2016

Als we de CO2-kostprijs van de opwekking van elektriciteit en van alle componenten van het complete elektriciteitsnet in rekening brengen, blijkt dat de overgang naar een slim net de CO2-uitstoot significant kan terugdringen. Dat is een van de conclusies van het Europees onderzoeksproject GREAT (Growing Renewable Energy Applications and Technologies) waarvoor KU Leuven (EnergyVille), UHasselt (CMK) en SmartGridFlanders de krachten bundelden.

Een slim elektriciteitsnet (of ‘smart grid’) maakt optimaal gebruik van nieuwe technologieën. Ze vergemakkelijkt de integratie van hernieuwbare energie en het bijhorende tweerichtingsverkeer van elektriciteit (van de producent naar de consument en omgekeerd). GREAT beoogde de verdere integratie van hernieuwbare-energieapplicaties en -technologieën in kleine en middelgrote ondernemingen. “Gezien de economische en maatschappelijke rol van deze actoren in de samenleving, is hun medewerking cruciaal om de ambitieuze doelstellingen rond hernieuwbare energie te halen”, aldus de onderzoekers.

Uit de kosten-batenanalyse bleek onder meer dat een slim net kan zorgen voor een prijsverlaging voor de eindgebruiker. Via een slimme aansturing zou het elektriciteitsnet bovendien minder gebruikt moeten worden, wat de nood aan infrastructuurwerken kan verminderen.

Flexibele prijzen
Het Europees project keek ook verder dan de mogelijke resultaten. “Vandaag zijn er nog te veel barrières in marktwerking en regelgeving die een slim net in de weg staan”, aldus Kristof May (EnergyVille). Te denken valt dan aan het ontbreken van flexibele elektriciteitsprijzen en nettarieven. Flexibele prijzen zijn een noodzakelijke prikkel die bedrijven kan stimuleren om te investeren in een slimme aansturing van hun vraag naar elektriciteit.

Daarnaast worden slimme netten ook belemmerd door de tegenstrijdige belangen: een slim net kan nieuwe diensten en spelers creëren – een evolutie die niet elke huidige speler in de markt ten goede zou komen. “Tot slot is er geen slim net mogelijk zonder slimme meters, omdat alleen die toestellen in real time zicht kunnen geven op het energieverbruik – een noodzakelijke voorwaarde als je wil dat de consument actief deelneemt in de elektriciteitsmarkt.”

Besparing
Het GREAT-project vergeleek ook de levenscyclus van het conventionele netwerk nu met het conventionele netwerk in 2030 en een slim netwerk in 2030. “Met dit project wilden we nagaan of slimme netten zouden kunnen bijdragen aan de uitbouw van een duurzame energievoorziening”, aldus Sarah Elshout (UHasselt). “De resultaten van de analyses tonen een mogelijke besparing op zowel het verbruik van (niet-hernieuwbare) energie als op uitstoot van CO2-equivalenten voor een slim netwerk ten opzichte van het conventionele netwerk.”

http://greatproject.eu.com/