Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Studenten mobiliteitswetenschappen zoomen in op gevolgen van zelfrijdende auto    27 mei 2016

Studenten mobiliteitswetenschappen zoomen in op gevolgen van zelfrijdende auto
27 mei 2016

De zelfrijdende auto is niet langer toekomstmuziek, maar wat zijn eigenlijk de gevolgen voor onze wegen, verkeersveiligheid en wetgeving? Masterstudenten mobiliteitswetenschappen van de UHasselt buigen zich voor het vak Current Topics in Transportation Sciences over de implicaties van deze mobiliteitsrevolutie. Op vrijdag 27 mei stellen ze hun bevindingen voor.

UHasselt-masterstudenten mobiliteitswetenschappen en Transportation Sciences (de Engelstalige masteropleiding) werkten de afgelopen twee maanden in groepjes van vier rond autonome en geconnecteerde voertuigen (voertuigen verbonden met andere voertuigen of met de weginfrastructuur).

“Ieder team behandelde een specifiek thema aan de hand van een internationale literatuurstudie. Ze voerden dus geen eigen onderzoek, maar brachten allerlei implicaties en gegevens in kaart. Op die manier krijg je eigenlijk een zeer goed zicht op de praktische gevolgen van de introductie van zelfrijdende auto’s op onze wegen”, zegt UHasselt-docente Caroline Ariën (School voor Mobiliteitswetenschappen). De resultaten moeten de teams aan hun medestudenten presenteren tijdens een ‘seminarie’.

Veiliger
Eén studententeam focuste op de impact van autonome en geconnecteerde voertuigen op onze weginfrastructuur. Caroline Ariën: “Zo zal je goed moeten nadenken over de belijning van onze wegen – zeker wanneer camera’s en sensoren die strepen gebruiken voor de positiebepaling van zulke voertuigen.” Andere studenten gingen dieper in op de vraag hoe onze wetgeving aangepast kan én moet worden. “Er is heel wat geschreven over de nood aan nieuwe wetgeving. Want wie is er verantwoordelijk – en dus aansprakelijk – voor een ongeval met een autonoom rijdend voertuig?” En er is ook een economische component. “Zo werpen studenten de vraag op of bijvoorbeeld truckchauffeurs door al die technologie niet overbodig worden.”

Ook verkeersveiligheid is uiteraard een belangrijk issue. “Algemeen wordt gesteld dat zelfrijdende auto’s het aantal ongevallen doen dalen omdat ze menselijke fouten minimaliseren. Een literatuurstudie van onze studenten bevestigt dat: dankzij de technologie van autonome en geconnecteerde auto’s zou het aantal ongevallen met lichte voertuigen met maar liefst 76% kunnen afnemen.”

Aan de andere kant: technologieën zijn niet onfeilbaar, signalen kunnen altijd verloren gaan. Caroline Ariën: “Die autonome en geconnecteerde voertuigen worden vandaag vaak getest in perfecte omstandigheden. Maar wat gebeurt er bij slecht weer, bij slecht zicht? En wat met de interactie met andere weggebruikers, zoals voertuigen die niét autonoom rijden of voetgangers en fietsers?” Daarnaast wijzen studenten nog op het gevaar van hacking: de besturing van een voertuig kan overgenomen worden, met alle gevolgen van dien.

Vinger aan de pols
Volgens Caroline Ariën is het belangrijk om zulke kwesties te belichten. “In het vak Current Topics in Transportation Sciences maken de studenten kennis met de nieuwste revoluties op vlak van mobiliteit. Zelfrijdende auto’s, maar ook de opkomst van Uber – om maar twee voorbeelden te noemen. Zo houden ze de vinger aan de pols én worden ze klaargestoomd om actief na te denken over de gevolgen van zulke veranderingen.”