Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Twee kandidaten in de running voor rectorschap UHasselt    11 apr 2016

Twee kandidaten in de running voor rectorschap UHasselt
11 apr 2016

Luc De Schepper en Piet Stinissen hebben zich kandidaat gesteld voor het rectorschap van de Universiteit Hasselt. De rectorverkiezingen vinden plaats tussen 19 april en 2 mei.

Kandidaten voor het rectorschap konden zich nog tot vandaag (11 april), 12 uur aanmelden. “Enkel voltijds aangestelde hoogleraren en gewoon hoogleraren kunnen zich kandidaat stellen voor het ambt van rector”, zegt Marie-Paule Jacobs, beheerder van de UHasselt en voorzitter van het kiescollege. Dat kiescollege – in maart via loting samengesteld – ontving twee ontvankelijke kandidaturen: huidig/uittredend rector Luc De Schepper en prof. dr. Piet Stinissen, decaan faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen. 

Op maandag 2 mei zullen de stemmen geteld worden tijdens een Algemene Vergadering van de Faculteitsraden. Die faculteitsraden zijn samengesteld uit professoren, assisterend academisch personeel, administratief en technisch personeel en studenten. In totaal zijn er 210 stemgerechtigden uit zes faculteitsraden en het Interfacultair Schoolbestuur (School voor Mobiliteitswetenschappen), inclusief studentenvertegenwoordigers. De officiële bekrachtiging door de Raad van Bestuur gebeurt op 10 mei.

Vicerectoren
De verkozen rector zal na zijn aanstelling twee vicerectoren nomineren en de twee namen voorleggen aan de Algemene Vergadering van de Faculteitsraden. Die stemming vindt plaats op donderdag 26 mei.

Het nieuwe mandaat van de rector en vicerectoren loopt van 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2020.

www.uhasselt.be/rectorverkiezingen