Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

UHasselt brengt papieren tijdschriftencollectie over naar Provinciale Bibliotheek Limburg    25 nov 2016

UHasselt brengt papieren tijdschriftencollectie over naar Provinciale Bibliotheek Limburg
25 nov 2016

De Provinciale Bibliotheek Limburg zal een groot deel van de papieren tijdschriftencollectie van de UHasselt opnemen in haar collecties. “Voor de PBL is dit een logische stap. Ze zet op die manier in op haar bewaaropdracht voor gedrukte materialen. Ook wordt het samenwerkingsverband met het hoger onderwijs in Limburg versterkt”, aldus Igor Philtjens (gedeputeerde van Cultuur, Erfgoed en Toerisme).

De UHasselt en de PBL werken al sinds 2007 samen, onder meer rond de aankoop van collecties voor rechten en voor studeerplekken en een heus studielandschap voor de rechtenstudenten in de PBL. Sinds 2014 biedt de PBL alle studenten en docenten van de UHasselt ook automatisch een lidkaart aan. Het is in het kader van die samenwerking dat nu dus een groot deel van de papieren tijdschriftencollectie van de UHasselt opgenomen zal worden in de bewaarcollectie van de PBL.

Het wetenschappelijke tijdschriftenarchief van de UHasselt zal nagenoeg integraal opgenomen worden in de collectie van de PBL. Enkel de tijdschriftencollectie Recht zal op een andere locatie (in de Rechtsbibliotheek van het gerechtsgebouw) te raadplegen zijn. Het gaat hier in totaal om ongeveer 1.000 lopende meter tijdschriften (615 titels). Dit brengt de collectie van de PBL op een totaal van ongeveer 2.035 tijdschriftentitels.

Verbouwing
De focus ligt echter niet enkel op het bewaren. Door deze tijdschriftencollectie op te nemen in het PBL-magazijn wordt deze toegankelijk voor een breed publiek van studenten, onderzoekers en gespecialiseerde informatiezoekers…

“Op die manier blijft de PBL haar rol als aanvullende schakel voor de wetenschappelijke bibliotheken van de Limburgse instellingen voor hoger onderwijs waarmaken. De PBL is namelijk een unieke bibliotheek in Vlaanderen: ze is niet enkel de grootste openbare bibliotheek van Limburg, maar heeft ook een bijzondere status als erfgoed- en wetenschapsbibliotheek”, vertelt gedeputeerde Igor Philtjens.

Voor de UHasselt biedt de hele operatie een dubbel voordeel. Hoofdbibliothecaris Pieter Lernout: “Door ons papieren tijdschriftenarchief bij de PBL onder te brengen, slaan we twee vliegen in één klap. Om te beginnen hebben we de garantie dat onze papieren abonnementen in ideale omstandigheden bewaard en ontsloten blijven. Ten tweede slagen we erin om in onze Universiteitsbibliotheek extra ruimte te creëren voor individuele studieplekken en groepswerklokalen, iets waarvoor onze studenten sterk vragende partij zijn. De hele operatie kadert dan ook deels in de verbouwing van onze campusbibliotheek (die start op 1 augustus 2017).”

PBL-collectie
De PBL beschikt over een collectie van meer dan 1,5 miljoen documenten en maakte collectieafspraken met de UHasselt. Zo is er een doorgedreven samenwerking rond de collecties Recht. De informatieve collecties van de PBL zijn verdeeld over 15 vakgebieden. De digitale bibliotheek bestaat uit gespecialiseerde online databanken en websites, gratis te raadplegen in de PBL.

Meer info via www.limburg.be/pbl en http://bibliotheek.uhasselt.be.