Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

UHasselt doneert 8.150 euro aan Limburgse vluchtelingenprojecten    22 jun 2016

UHasselt doneert 8.150 euro aan Limburgse vluchtelingenprojecten
22 jun 2016

Studenten en personeelsleden van de UHasselt zamelden de afgelopen maanden 8.150 euro in ter ondersteuning van vluchtelingenwerk in Limburg. Op 22 juni overhandigde de universiteit het geld tijdens een bezoek aan één van de projecten bij vzw Masala in Sint-Truiden. De 8.150 euro zal vooral besteed worden aan projecten rond huiswerkbegeleiding, extra vorming en taallessen voor vluchtelingenkinderen en -jongeren.

Op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis, in het najaar van 2015, spoorde rector Luc De Schepper personeelsleden en studenten van de UHasselt aan om actie te ondernemen. “In de weken en maanden daarna werd een rekeningnummer geopend waarop iedereen een gift kon overmaken ten voordele van het Limburgs Platform Vluchtelingen. Maar collega’s en studentenverenigingen organiseerden onder meer ook speciale concerten en een veiling met zelfgemaakte schilderijen én ze verkochten allerlei lekkernijen”, zegt Lia Van Hoef (dienst Internationalisering & Ontwikkelingssamenwerking UHasselt).

In totaal leverden al die solidariteitsacties 8.150 euro op. Het geld gaat naar zes organisaties die in Limburg projecten voor vluchtelingen op touw hebben gezet. Het Limburgs Platform Vluchtelingen (LPV), dat alle noden en behoeften op vlak van de vluchtelingenproblematiek in Limburg bundelt, krijgt het leeuwendeel (3.150 euro) van die som voor sensibilisering. Zo wil het LPV vluchtelingen die naar scholen trekken om hun verhaal te vertellen, extra vorming bieden.

Tablets
De overige 5.000 euro wordt verdeeld onder vzw Masala Sint-Truiden, De Oever-Fonta Nova, Opvangcentrum de Bark (Heusden-Zolder), opvangcentrum Rode Kruis Lanaken en Opvangcentrum Rode Kruis Overpelt. Deze organisaties hebben vooral nood aan extra studiemateriaal voor huiswerkbegeleiding en het aanleren van de Nederlandse taal. Met de 1.000 euro die zij elk van de UHasselt ontvangen, kunnen ze extra tablets aankopen.

“Als universiteit zijn wij uiteraard rotsvast overtuigd van het immense belang van onderwijs. Deze organisaties zetten sterk in op het verhogen van kansen van vluchtelingenkinderen -en jongeren via het aanbieden van huiswerkbegeleiding, taallessen en extra vorming. De UHasselt ondersteunt hun projecten dan ook met veel plezier”, aldus vicerector Onderzoek Paul Janssen tijdens de overhandiging van het geld bij vzw Masala.

“Wij zijn enorm blij met deze schenking. Met het geld zullen we kinderen van vluchtelingen méér kansen kunnen geven om een betere toekomst voor zichzelf uit te bouwen”, zegt Linda Delva (LPV) namens alle organisaties.