Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

UHasselt ondertekent engagementsverklaring voor toegankelijk onderwijs    17 okt 2016

UHasselt ondertekent engagementsverklaring voor toegankelijk onderwijs
17 okt 2016

Naar aanleiding van de Werelddag van verzet tegen armoede, op 17 oktober, ondertekenen de Hasseltse onderwijsinstellingen een engagementsverklaring voor toegankelijk onderwijs. “De democratisering van het hoger onderwijs in ons land is stilgevallen”, zegt rector Luc De Schepper. “Met deze engagementsverklaring willen tonen dat de UHasselt een bondgenoot is in de strijd voor toegankelijk onderwijs.”

Onderwijs is een hefboom om uit de armoede te geraken. Daarom binden de Hasseltse onderwijsinstellingen, van het basisonderwijs tot het hoger en volwassenenonderwijs, de strijd aan tegen armoede. Op de Werelddag van verzet tegen armoede ondertekenen ze een engagementsverklaring voor toegankelijk onderwijs, ook voor de meest kwetsbaren. “Ervoor zorgen dat jongeren – met welke sociale of etnische achtergrond dan ook – op de plek terechtkomen die recht doet aan hun kennis en vaardigheden, is een taak van velen”, bevestigt Luc De Schepper. “Met deze engagementsverklaring willen wij ons verzetten tegen armoede en uitsluiting en er, samen met de andere Hasseltse onderwijsinstellingen, voor zorgen dat elk kind, elke jongere, elke cursist alle mogelijke kansen krijgt.”

Wit laken
Op de Werelddag van verzet tegen armoede worden beleidsmakers opgeroepen actie te ondernemen om armoede tegen te gaan. De Limburgse armoedeverenigingen en Trefpunt Armoede roepen op om die dag een wit geknoopt laken uit te hangen. Zo willen ze benadrukken dat ontsnappen uit armoede een zaak is van iedereen. De knoop in het laken toont dat ze de strijd tegen armoede aanbinden. Ook aan de UHasselt hangt er die dag een wit laken uit.