Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

UHasselt ontvouwt plannen voor nieuw faculteitsgebouw economie    19 dec 2016

UHasselt ontvouwt plannen voor nieuw faculteitsgebouw economie
19 dec 2016

De UHasselt heeft de plannen voor haar nieuw faculteitsgebouw Bedrijfseconomische wetenschappen – op campus Hasselt – voorgesteld aan het grote publiek. Als alles volgens plan verloopt, wordt het gebouw vanaf academiejaar 2019-2020 in gebruik genomen.

Het gebouw zal verrijzen op de plek waar nu nog loodsen staan – op een steenworp van de faculteit Rechten. De nieuwe thuis van studenten, docenten en onderzoekers Bedrijfseconomische wetenschappen zal naadloos aansluiten op dat gele Rechtengebouw. Het faculteitsgebouw BEW (10.000 vierkante meter groot) is een ontwerp van Kempe-Thill – bekend van onder meer EnergyVille 1 en de T2-campus in Genk. Het Nederlandse bureau werkte voor dit project samen met Abscis Architecten, dat veel knowhow heeft op vlak van scholenbouw.

Agora
Eén van de blikvangers in het nieuwe gebouw wordt de agora. “Die voorziet alle vertrekken met veel daglicht en open zichtlijnen. Daardoor krijg je een gebouw zonder de traditionele donkere gangen, maar met een binnenruimte die ontmoetingen stimuleert en informeel werken mogelijk maakt. De agora belichaamt de identiteit van de faculteit en laat de complexiteit van het onderwijs in al zijn facetten in één oogopslag goed zien”, aldus de architecten.

De agora en auditoria krijgen een aparte ingang en eigen sanitaire voorzieningen. “Die hele zone kan afgesloten worden van het hoofdgebouw. Daarmee krijg je een open huis, een huis dat je kan openstellen voor de buitenwereld. Net zoals we dat doen met de Oude Gevangenis”, zegt dr. Marie-Paule Jacobs, beheerder van de UHasselt.

Tweecampusmodel
De verhuizing van Bedrijfseconomische wetenschappen naar Hasselt past in de uitrol van het tweecampusmodel. Daarbij heeft de UHasselt een ankerpunt in zowel de stad als op een groene ‘buitencampus’. Marie-Paule Jacobs: “Het is een model dat heel wat Europese universiteiten gebruiken. De humane wetenschappen (economie, rechten en -- op termijn -- architectuur) en algemene administratieve diensten brengen we samen in de binnenstad. Campus Diepenbeek is dan weer de vaste stek van exacte wetenschappen, industrieel ingenieur, geneeskunde en levenswetenschappen. Daar heb je dan ook alle labo’s, spin-offs, wetenschapsparken en zware onderzoeksinfrastructuur.”

Met de uitbreiding van de Oude Gevangenissite (en aankoop van de Herkenrodekazerne) wil de UHasselt echter óók broodnodige ademruimte creëren op campus Diepenbeek. “Door het groeiende aantal studenten, onderzoekers en opleidingen – en alle bedrijvigheid die daarbij hoort – zitten we daar met een nijpend plaatsgebrek”, zegt rector Luc De Schepper. “Met de renovatie van Gebouw D en bouw van de chemietoren op de plaats waar nu nog het F-blok staat, zullen we 6.000 vierkante meter extra kunnen creëren voor onderwijs en onderzoek. De ruimte die de faculteit BEW nu inneemt, kan later ook ter beschikking gesteld worden van wetenschappen en geneeskunde.”

Timing
Als alles volgens plan verloopt, zal het faculteitsgebouw tijdens het academiejaar 2019-2020 in gebruik genomen kunnen worden. “Eind 2017, begin 2018 starten we met de bouwwerken. In de zomer van 2019 zouden die klaar moeten zijn.” Na de verhuizing zal campus Hasselt zo’n 2.000 studenten (economie en rechten) huisvesten.

Om de nieuwbouw te realiseren, heeft de UHasselt 17 miljoen euro geleend. Rector Luc De Schepper: “Het LSM-geld houden we voor de renovatie van campus Diepenbeek. We zijn uiteraard enorm dankbaar voor en blij met die middelen, maar ze zijn ontoereikend voor de nieuwbouw. Daarom dus die lening.”

Sportschool
Het gebouw van de GO! Sportschool aan de Oude Gevangenis wordt overigens pas in een latere fase afgebroken. Marie-Paule Jacobs: “De topsportschool zal daar nog tot juni 2019 zitten, om GO! voldoende tijd te geven elders een nieuwe school voor haar 600 leerlingen te bouwen. Die vrijgekomen ruimte – zo’n 10.000 vierkante meter – kunnen we dan gebruiken voor bijvoorbeeld de uitbreiding van het restaurant, een binnenplein en voor eventuele toekomstige bouwprojecten.”