Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Zorg chronisch zieken kan tot 3.860 euro per patiënt per jaar goedkoper    27 dec 2016

Zorg chronisch zieken kan tot 3.860 euro per patiënt per jaar goedkoper
27 dec 2016

De zorg voor chronisch zieken kan tot 3.860 euro per patiënt per jaar goedkoper. Dat blijkt uit een economische analyse van de UHasselt-onderzoeksgroep Patiëntveiligheid, Gezondheidseconomie & Zorginnovatie. “Een zogenaamd ‘geïntegreerd zorgmodel’ is goedkoper voor het gezondheidszorgbudget dan de zorg die vandaag standaard wordt aangeboden”, zegt prof. dr. Dominique Vandijck. De resultaten verschenen onlangs in Value in Health.

De gigantische uitdagingen waarvoor onze gezondheidszorg staat, vereisen een sterk(er) uitgebouwde eerstelijnszorg. “Het groeiende aantal mensen met een chronische aandoening, bijvoorbeeld, impliceert dat heel wat zorgactiviteiten verschuiven van het ziekenhuis naar de huisarts, thuisverpleegkundige, mantelzorger…”, zegt UHasselt-onderzoekster Melissa Desmedt. En die verschuiving houdt mogelijke risico’s in voor de patiëntveiligheid. “Uit onderzoek bleek al dat medicatiefouten of onzorgvuldige communicatie tussen zorgverleners aan de basis liggen van vermijdbare incidenten met patiënten. Vooral patiënten die frequente medische opvolging nodig hebben, zoals chronisch zieken.”

Precies daarom is een ‘geïntegreerd zorgmodel’ nodig – dat zorgverlening anders aanpakt, met meer integratie, coördinatie en communicatie tussen de zorgverleners. “Zo’n zorgmodel vertrekt vanuit de noden van de patiënt én overstijgt per definitie alle zorgdisciplines. Het gebruik van een elektronisch patiëntendossier, het begeleiden en sturen van de patiënt, samenwerken in netwerken en opleiding dragen bij tot een betere, geïntegreerde zorg.”

Besparing
Vanuit de zorg klinkt het vaak dat zo’n nieuwe manier van werken niet betaalbaar is – zeker niet in tijden van besparingen. Méér huisartsbezoeken, bijkomende behandelingen, de inzet van thuisverpleegkundigen, informatica… Het kost geld. Met hun onderzoek wilden prof. dr. Dominique Vandijck, prof. dr. Johan Hellings en doctoraatsstudenten Sonja Vertriest en Melissa Desmedt de economische impact nagaan van zo’n innovatief zorgmodel voor patiënten met een chronische ziekte (suikerziekte, MS en schizofrenie, die een groot aantal mensen treffen). Hiervoor bekeken ze alle binnen- en buitenlandse studies over het thema.

De resultaten zijn bijzonder positief, zo blijkt uit de analyse. Professor Dominique Vandijck: “85% van de studies die wij raadpleegden, gaf aan dat méér integratie en coördinatie van zorg – waarbij de patiënt en de samenwerking tussen zorgverleners centraal staan – niet leidt tot méér zorg, maar wél tot betere zorg. De analyse toont een mogelijke kostenbesparing van maar liefst 3.860 euro per patiënt per jaar. Zo zijn er in vergelijking met de huidige zorgverlening minder onderzoeken nodig, minder raadplegingen bij de arts en is er een lager medicatiegebruik. Patiënten moeten ook minder vaak en minder snel opgenomen worden in het ziekenhuis. Wanneer je méér kwalitatieve zorg kan aanbieden zonder extra kosten, realiseer je dus meer waarde per geïnvesteerde euro.”

CORTEXS
Deze UHasselt-studie maakt deel uit van het Interuniversitair Vlaams Onderzoeksproject ‘CORTEXS’ (Care Organisation: a Re-thinking Expedition in Search for Sustainability). Dat richt zich op de ontwikkeling van en onderzoek naar innovatieve en geïntegreerde zorgmodellen. Het project wordt gefinancierd door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). Andere partners binnen het CORTEXS-consortium zijn: het Interfacultair Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht (KU Leuven), LUCAS (KU Leuven), Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy (TNO), Antwerp Management School en de vakgroep Maatschappelijke Gezondheidskunde (UGent).

Meer info via www.cortexs.be.