Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Meer dan 800.000 euro voor kankeronderzoek UHasselt, Jessa en ZOL    13 jul 2017

Meer dan 800.000 euro voor kankeronderzoek UHasselt, Jessa en ZOL
13 jul 2017

Kom op tegen Kanker schenkt 833.064 euro aan het Limburg Clinical Research Program (UHasselt, Jessa Ziekenhuis Hasselt en Ziekenhuis Oost-Limburg Genk) om verdere stappen te kunnen zetten in zijn kankeronderzoek. De financiering is een flinke boost voor het kankeronderzoek binnen het Limburgse samenwerkingsverband.

Kom Op Tegen Kanker maakt geld vrij voor twee grote onderzoeksprojecten die bijdragen aan een betere diagnose en behandeling van kanker (in het bijzonder long- en borstkanker). Ze lopen over een periode van telkens vier jaar.

Medisch maatwerk
Prof. Dr. Michiel Thomeer (ZOL/UHasselt) en zijn teamleden krijgen 436.932 euro voor onderzoek naar een gepersonaliseerde behandeling van longkanker. “Met dit project spelen we in op de grote nood bij patiënten aan de meest gepaste behandeling. Medisch maatwerk is erg belangrijk om patiënten, zowel tijdens als na de behandeling, een beter leven te geven”, aldus professor Thomeer.

Maar zo’n gepersonaliseerde behandeling staat of valt met de aanwezigheid van bruikbare biomerkers – stoffen in het bloed die de aanwezigheid van ziekten verraden en/of aankondigen. “Met een biomerker die kan voorspellen of een patiënt binnen het jaar na een operatie hervalt, zou je een zinloze, risicovolle en dure operatieve ingreep kunnen vermijden.”

In dit onderzoeksproject willen de UHasselt/ZOL-onderzoekers bewijzen dat het stofwisselingsprofiel uit een bloedstaal – genomen vóór de operatie – het herval voorspelt van een patiënt die een volledige verwijdering van de longkanker heeft ondergaan. “Daarnaast willen we achterhalen of ook het verschil tussen het stofwisselingsprofiel vóór en ná de heelkundige ingreep, voorspellend werkt.” Aan het onderzoek zullen 200 patiënten deelnemen.

Levenskwaliteit
Het onderzoek geleid door prof. Dr. Jeroen Mebis (Jessa/UHasselt) focust op de vraag of low-levellichttherapie (LLLT) radiodermatitis kan voorkomen bij patiënten met borstkanker en hoofd-halskanker. Radiodermatitis is een jeukende en/of pijnlijke huidreactie die erg lijkt op een brandwonde en nefast is voor de levenskwaliteit – zelfs kleine handelingen (handen wassen bijvoorbeeld) worden moeilijk. Soms moeten kankerpatiënten hun radiotherapie zelfs onderbreken vanwege de aandoening.

Er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor een algemeen aanvaarde behandeling voor radiodermatitis. Onderzoekers van Jessa, het Limburgs Oncologisch Centrum en de UHasselt toonden al aan dat LLLT de verergering van huidreacties na radiotherapie bij borstkankerpatiënten tegengaat. Professor Mebis: “LLLT werkt met rood en/of infraroodlicht en wordt gebruikt in onder meer de tandheelkunde, neurologie en dermatologie. Het is ook erg effectief bij de behandeling van ontstoken mondslijmvlies, een bekende nevenwerking van chemotherapie.”

Met dit project hopen ze bij te dragen aan een hogere levenskwaliteit van de patiënt. “Een betere techniek zal het aantal onderbrekingen van radiotherapie door huidreacties bovendien doen dalen – en, dus, het slaagpercentage van die therapie laten stijgen. Bovenal zal de patiënt, dankzij de nieuwe therapie met LLLT, de kankerbehandeling beter kunnen verdragen.” Voor het project onder leiding van prof. Dr. Mebis maakt Kom op Tegen Kanker 396.132 euro vrij.

Boost
Deze financiële steun is een flinke opsteker voor het jonge samenwerkingsverband tussen de UHasselt en de Limburgse ziekenhuizen Jessa en ZOL. “Met deze samenwerking willen de partners wetenschappelijke expertise versterken die niet enkel ten goede komt aan de patiënten in de regio, maar ook versterkend kan zijn voor de healthcare-bedrijven”, zegt Erik Gerits, gedeputeerde Economie van de Provincie Limburg. “Het LCRP is belangrijk voor de Limburgse kenniseconomie en kreeg om die reden al belangrijke steun vanuit SALK.”

Directe impact
“Wij steunen de twee LCRP-onderzoeksprojecten omdat ze aansluiten bij onze visie", aldus Marc Michils, directeur Kom Op Tegen Kanker. “Het gaat om onderzoek dat op relatief korte termijn bijdraagt aan de levenskwaliteit en de overlevingskansen van kankerpatiënten. Die directe impact op de patiënt is voor ons cruciaal om onze steun te verlenen.”

____________

Over het LCRP
Het Limburg Clinical Research Program is een samenwerkingsverband tussen de UHasselt, het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL, Genk) en Jessa Ziekenhuis (Hasselt) dat mede gefinancierd wordt vanuit de Stichting Limburg Sterk Merk (LSM), Provincie Limburg en de Vlaamse Overheid in het kader van SALK.

Over Kom Op Tegen Kanker
Kom Op Tegen Kanker is een ngo die opkomt voor het recht van patiënten op de beste behandeling en zorg, en het recht van mensen op een gezonde leefomgeving. Ze doet dat door zorgprojecten op te zetten of financieel te ondersteunen, steun aan wetenschappelijk onderzoek, beleidsbeïnvloeding en informatie en preventie. Het geld om deze activiteiten op te zetten en te ondersteunen, komt van giften, acties en legaten.