Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

“Nood aan meer geïntegreerde en patiëntgerichte aanpak in kankerzorg”    19 dec 2017

“Nood aan meer geïntegreerde en patiëntgerichte aanpak in kankerzorg”
19 dec 2017

De psychosociale gevolgen van kanker komen in de zorg volgens patiënten en zorgverleners niet overal voldoende aan bod. Dat – en meer – blijkt uit onderzoek van Bojoura Schouten. Zij doctoreerde onlangs aan UHasselt over het onderwerp. De studie gebeurde met steun van het Oncologisch Studiecentrum Erika Thijs en Limburg Sterk Merk.

Dankzij vroegere detectie en succesvolle behandelingen zijn er steeds meer patiënten met kanker die de ziekte overleven – of die er op z’n minst langer mee leven. “De ziekte en behandelingen hebben voor patiënt en familie vaak een fysieke, psychologische, sociale én praktische impact. Daarom zou kankerzorg holistisch moeten zijn: je moet alle medische en psychologische gevolgen bij de patiënt in z’n totaliteit benaderen, zowel tijdens de behandeling als bij de follow-up”, zegt Bojoura Schouten.

Zorgnoden
De UHasselt-doctoranda onderzocht zowel de kwaliteit van leven en zorgnoden van kankerpatiënten als de psychosociale aspecten in de kankerzorg. Dr. Schouten: “Via gesprekken met (ex-)patiënten wilde ik onder meer een beter zicht krijgen op hoe zij de ondersteuning en zorg ervaren die ze kregen voor hun psychosociale problemen.”

De onderzoekster bevroeg ook 368 zorgprofessionals uit verschillende disciplines, werkzaam binnen én buiten het ziekenhuis. “Hoe gaan zij om met psychosociale aspecten in de zorg voor patiënten met kanker? Hoe brengen zij die aspecten ter sprake? Welke vorm van steun of zorg verlenen ze? En naar wie verwijzen ze door? Dat wilde ik onderzoeken.”

Uit de resultaten bleek dat een flink deel van patiënten en zorgprofessionals het gevoel heeft dat psychosociale aspecten niet overal voldoende aan bod komen in de zorg. “De aandacht voor die aspecten lijkt veelal situationeel bepaald – door de lokale middelen, opleiding, affiniteit en persoonlijkheid van zowel zorgprofessional als patiënt. Het is niet verankerd in de reguliere zorg”, aldus dr. Bojoura Schouten.

Het vinden van gepaste ondersteuning of zorg op psychosociaal vlak wordt bovendien bemoeilijkt. “Zo is er het gefragmenteerd zorglandschap, het ontbreken van financiële tegemoetkomingen én de beperkte communicatie en samenwerking tussen zorgprofessionals over disciplines en zorgcontexten heen.”

Meetinstrument
De onderzoekster bestudeerde ook de (psychometrische) kwaliteit van het Vlaamse Cancer Rehabilitation Evaluation System (CARES). Dat meet de levenskwaliteit en zorgnoden bij patiënten met kanker. “Dat instrument is betrouwbaar en valide. Het geeft een breed inzicht in het welzijn en de zorgbehoeften van kankerpatiënten als het gaat om fysiek, psychosociaal, relationeel en seksueel functioneren, interactie met het medische team en allerlei werk-gerelateerde en financiële aspecten.”

Patiënten en verpleegkundigen die Bojoura Schouten sprak, hadden “goede ervaringen” met de systematische bevraging van levenskwaliteit en zorgnoden aan de hand van CARES. “Systematisch gebruik van CARES kan waardevol zijn, want het ondersteunt de detectie van problemen en de communicatie tussen zorgprofessionals en patiënten rond specifieke problemen en zorgnoden.”

Connecties
De resultaten zijn volgens de doctoranda een pleidooi voor verdere inspanningen rond meer geïntegreerde en patiënt gecentreerde kankerzorg. “Voor een connectie tussen de zorgnoden van de patiënt en het zorgaanbod zijn er betere connecties nodig tussen onderzoek, praktijk en beleid, tussen zorgcontexten en tussen de disciplines van zorgprofessionals. Dáár moet de aandacht dus naartoe”, besluit Bojoura Schouten.

_________________

OVER DE FINANCIERING
Dit doctoraatsonderzoek werd gefinancierd door Limburg Sterk Merk (LSM) en het Oncologisch Studiecentrum Erika Thijs.