Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Onderzoekers gaan studenten en bedrijven beter voorbereiden op biogebaseerde economie    21 apr 2017

Onderzoekers gaan studenten en bedrijven beter voorbereiden op biogebaseerde economie
21 apr 2017

Veertien kennis- en onderwijscentra in Vlaanderen en Nederland slaan de handen in elkaar om een impuls te geven aan de ‘biogebaseerde economie’ in de grensregio. “Een biobased economy biedt heel wat kansen voor groei en jobs, maar dan heb je wél goed geschoolde mensen nodig”, aldus Tom Kuppens (UHasselt). Het project (‘Grenzeloos Biobased Onderwijs’), dat op 21 april werd voorgesteld, gaat dan ook onderwijsprogramma’s ontwikkelen en investeren in betere trainings- en onderzoeksfaciliteiten.

In een biogebaseerde economie worden waardevolle producten en materialen niet gemaakt van fossiele grondstoffen (zoals olie), maar van hernieuwbare biologische grondstoffen of reststromen uit bijvoorbeeld de landbouw of industrie. De UHasselt wil – samen met enkele middelbare scholen, hogescholen, trainingscentra, kennisinstellingen en werkgeversorganisaties in de grensregio – bedrijven bewuster maken van de mogelijkheden van zo’n biogebaseerde economie.

Lessenpakketten
In een eerste fase van het project – dat over drie jaar loopt – zullen de partners voor verschillende sectoren ‘roadmaps’ analyseren die een beeld geven van de ontwikkelingen op vlak van de biobased economy. Vervolgens willen ze op basis daarvan, via een marktvraag, achterhalen waar onder meer de behoefte aan personeel ligt en over welke kennis en vaardigheden dat (toekomstig) personeel in de biogebaseerde economie dan moet beschikken.

De volgende stap is dan om vastgestelde leemtes in lessenpakketten en in de nascholing voor levenslang leren op te vullen met onderwijsprogramma’s voor middelbare scholen, hogescholen en universiteiten.

Training
Op basis van de resultaten van die marktvraag willen de partners ook trainingscentra en labo’s voor scholen en bedrijven ontwikkelen, testen en verbeteren. “Er is namelijk grote behoefte aan faciliteiten waarin studenten en medewerkers zich optimaal kunnen trainen in biogebaseerde conversietechnieken”, aldus Tom Kuppens.

Daarnaast wordt er nog gewerkt aan een grensoverschrijdend kennisnetwerk én aan een digitaal platform. “Onderwijsinstellingen en bedrijven kunnen via dat platform experten en gespecialiseerde onderzoeksinfrastructuur terugvinden rond een specifiek thema. Bedrijven kunnen er op hun beurt dan weer stages aanbieden.”

Studenten
Studenten krijgen ook de kans om, over niveaus en disciplines heen, met andere studenten samen te werken aan een concrete onderzoeksvraag die bedrijven hebben rond de biogebaseerde economie – zoals dat ook op de werkvloer het geval is. “Zo zullen ze bijvoorbeeld nagaan welke biogebaseerde materialen geschikt zijn voor toepassingen in de scheepsbouw.”

__________

FINANCIERING EN PARTNERS
Dit project wordt gefinancierd met middelen van Interreg Vlaanderen-Nederland. Partners zijn: UHasselt, Instituut van het Heilig Graf, Hogeschool Inholland, Stichting Avans, SPK, Bio Base Europe Training Center, ROC West-Brabant, HoGent, VITO, Gemeente Dordrecht, Thomas More Kempen, Stichting Biobased Delta, HZ University of Applied Sciences en St. ROC Zuid-Holland Zuid en het Da Vinci College.