Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Toga’s en toespraken trekken nieuw academiejaar op gang    21 sep 2017

Toga’s en toespraken trekken nieuw academiejaar op gang
21 sep 2017

De UHasselt heeft haar nieuw academiejaar op 21 september plechtig ingezet. Na de uitreiking van de Diversiteitsprijs was er de togastoet naar het Hasseltse stadhuis. Namiddag volgde dan de academische zitting. In zijn toespraak ging rector Luc De Schepper dieper in op de samenwerking in Limburg op vlak van innovatie – én de nood aan structurele samenwerking rond onderwijs.

Rector Luc De Schepper stond in zijn toespraak eerst stil bij het succes van de “unieke samenwerking tussen de overheid, bedrijven en kennisinstellingen” in Limburg na de sluiting van Ford Genk. “Er is ingezet op groei door samenwerking – op de kracht van velen, niét van enkelen. Via SALK is er een model voor economische groei door innovatie gekomen waarbij wij elkaars kennis en knowhow gebruiken.” In één adem verwees hij naar de regionale innovatiesystemen en incubatoren – GreenVille, Corda, EnergyVille...

De rector benadrukte de “cruciale rol van de Provincie en LRM” in dat succesverhaal. “Ik houd dan ook mijn hart vast wanneer ik hoor pleiten voor de volledige afschaffing van het provinciale beleidsniveau of van LRM als specifieke investeringsmaatschappij voor Limburg.”

Mythe
In zijn toespraak zette rector De Schepper ook enkele pijnpunten binnen ons onderwijs op een rij: het aantal laaggeschoolde schoolverlaters, het te hoge aantal jongeren dat de middelbare school verlaat zónder diploma, het hoge percentage risicoschoolloopbanen in het secundair…

Maar ook: het stokken van de sociale mobiliteit. “Ook – en vooral – vandaag blijkt het een gigantische uitdaging om van een kind van laaggeschoolde ouders een arts of verpleger te maken. Ver weg lijkt emancipatorisch onderwijs. Het is een mythe.” De rector haalde in dat verband ook de “ontluisterende cijfers” aan over de hoger-onderwijsparticipatie van jongeren met een migratieachtergrond.

Sterktes
Voor een publiek van professoren, studenten en hoge genodigden (onder wie Herman Van Rompuy) riep rector Luc De Schepper op om “maximaal gebruik te maken van onze gemeenschappelijke sterktes”.

“Laten we een samenwerkingsmodel voor onderwijs uitbouwen – een waarin de hele onderwijsketen samen problemen identificeert, prioriteiten stelt én actie onderneemt. Laten we samen de perverse – maar complexe – mechanismen die aan de basis liggen van selectie en ‘sortering’ van jongeren volgens hun sociale afkomst identificeren, analyseren en… doorbreken. Alleen dán zal onderwijs dat jonge talenten uit alle lagen van onze samenleving omhoog stuwt, niet langer een benevelde utopie zijn. Niét samenwerken op dit vlak zou neerkomen op samen – op collectief – falen.”

Nieuw onderzoekscentrum
De rector had ook een primeur op de zitting: de UHasselt zal dit academiejaar een onderzoekscentrum voor Regionale Analyse en Beleidsevaluatie oprichten. “Het moet de regio helpen bij het maken van steeds complexere keuzes in steeds complexere tijden. Met dit initiatief doen we onze rol als civic universiteit ook gestand – ingegeven door het besef dat kennis komt met verantwoordelijkheid en engagement.”

Aan het einde van de zitting – die de UHasselt en haar associatiepartner PXL traditioneel samen houden – verklaarde rector Luc De Schepper het academiejaar officieel voor geopend.

Diversiteitsprijs
Op de eerste officiële dag van haar academiejaar reikt de UHasselt ook steevast de Diversiteitsprijs (ter waarde van 1.500) uit. Die ging dit jaar naar doctoranda Narjes Madhloum. Daarna trok de kleurrijke togastoet – met op kop de tien jaar oude pedelstaf – van de gouverneurswoning naar het stadhuis van Hasselt, voor een officiële ontvangst bij de burgemeester. Daar werd ook alvast geklonken op een geslaagd jaar.

HERLEES DE TOESPRAAK

Niet samenwerken, is samen falen