Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

UHasselt en Wit-Gele Kruis Limburg meten veiligheidscultuur thuisverpleegkundigen    12 apr 2017

UHasselt en Wit-Gele Kruis Limburg meten veiligheidscultuur thuisverpleegkundigen
12 apr 2017

Binnen het Wit-Gele Kruis is er voldoende aandacht voor patiëntveiligheid, maar er is nog ruimte voor verbetering. Dat blijkt uit een veiligheidscultuurmeting uitgevoerd door de UHasselt en WGK Limburg bij 1.200 thuisverpleegkundigen. “Kwaliteitsvolle, veilige zorg is brandend actueel. Om medische incidenten te vermijden, is een open patiëntveiligheidscultuur – waarin zorgverleners in alle openheid kunnen praten over de oorzaken van medische fouten – essentieel”, aldus Wit-Gele Kruis Limburg.

Een belangrijke voorwaarde voor een veilige zorgomgeving is het ontwikkelen van een open, opbouwende patiëntveiligheidscultuur – zeg maar de perceptie en houding van zorgverleners ten aanzien van veilige zorg. “Het begrip cultuur is sterk ingeburgerd in sectoren zoals de luchtvaart en defensie en krijgt ook steeds vastere voet aan de grond in de zorgsector”, aldus prof. dr. Dominique Vandijck (UHasselt).

“Een positieve veiligheidscultuur wordt gekenmerkt door openheid en vertrouwen. Zorgverleners worden gestimuleerd om (medische) incidenten te melden en bespreekbaar te maken, om er vervolgens uit te leren en erover te kunnen waken dat zulke incidenten zich niet herhalen. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we immers dat er per 100 huisartsraadplegingen twee tot drie incidenten voorkomen. En deze cijfers zijn slechts het topje van de ijsberg.”

Positief
De resultaten van de veiligheidscultuurmeting van het Wit-Gele Kruis Limburg zijn overwegend positief. Professor Vandijck: “Thuisverpleegkundigen hebben het gevoel dat er binnen WGK duidelijk aandacht is voor en gewerkt wordt aan patiëntveiligheid.” Vooral de onderlinge collegialiteit ervaren ze als erg positief. Bovendien wordt, aldus de deelnemers, voldoende gecommuniceerd over medische incidenten. “Hierdoor krijgen ze de kans om te leren van fouten.”

Toch zijn er ook enkele knelpunten. “Medewerkers geven aan dat de onderlinge communicatie tussen andere zorgverleners (huisartsen, kinesisten, diensten voor gezinszorg…) én met ziekenhuizen en woonzorgcentra beter kan”, zegt UHasselt-onderzoekster Melissa Desmedt. “Onvolledige, laattijdige of foutieve overdracht van informatie blijkt een belangrijke oorzaak van incidenten. Er is met andere woorden nood aan méér acties om de informatieoverdracht tussen ziekenhuizen – bij opname of ontslag van een patiënt – te optimaliseren.”

“Topprioriteit”
“De sleutel tot verbetering ligt bij het durven aantonen van onveilige zorgsituaties en, vervolgens, bij het doorvoeren van noodzakelijke veranderingen – en dat op basis van een gedeelde passie voor kwaliteitsvolle zorg”, aldus Marie-Jeanne Vandormael (kwaliteitsmanager WGK Limburg)

Nyree Claes (voorzitter WGK Limburg): “In België zijn we de eerste organisatie binnen de eerstelijn die een veiligheidscultuurmeting heeft laten uitvoeren. We zijn positief verrast door de resultaten, maar niét blind voor de aspecten waar bijsturing vereist is. Bij het Wit-Gele Kruis Limburg zijn patiëntveiligheid en het bespreekbaar maken van incidenten dan ook geen loze woorden, maar een topprioriteit.”