Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Weer stapje dichter bij realisatie Applicatiecentrum voor Beton en Bouw    24 apr 2017

Weer stapje dichter bij realisatie Applicatiecentrum voor Beton en Bouw
24 apr 2017

Er is een nieuwe, belangrijke stap gezet in de realisatie van het Applicatiecentrum voor Beton en Bouw op het Wetenschapspark (campus Diepenbeek). De Limburgse Provincieraad heeft er immers mee ingestemd om op dat bewuste perceel een recht van erfpacht te verlenen aan de UHasselt.

Het Applicatiecentrum voor Beton en Bouw zal niet enkel fungeren als een state-of-the-art onderzoekslabo voor beton en andere bouwmaterialen en systemen, maar ook als centrum voor contractonderzoek en dienstverlening in tandem met de Limburgse betonindustrie. Het project is daarmee uniek in de Euregio.

“Het Applicatiecentrum speelt een dienstverlenende rol voor bouwbedrijven en andere organisaties in de regio. Maar tegelijkertijd kunnen onderzoeksgroepen en bedrijven er een beroep doen op unieke testinfrastructuur. Bovendien zal het hele project de betrokkenheid van onze studenten bij bouwbedrijven – via stages en masterproeven – alleen maar verhogen”, aldus rector Luc De Schepper.

Bouwcampus
In de zone van het Wetenschapspark waar het Applicatiecentrum zal verrijzen, is er ook al de Construction Academy van de Confederatie Bouw. “Die bundeling van krachten zal de zogenaamde Bouwcampus doen uitgroeien tot een broed- én ontmoetingsplek voor alle actoren in het domein van bouwinnovatie”, zegt Erik Gerits, gedeputeerde voor Economie.

Ook voor andere gebouwen op campus Diepenbeek (denk aan BioVille) heeft de Provincie de voorbije jaren trouwens percelen in erfpacht gegeven. “Voor dit bewuste perceel gelden gelijkaardige voorwaarden. Zo betaalt UHasselt o.a. een jaarlijkse symbolische vergoeding van 1 euro aan de Provincie.”

Tevreden
UHasselt is tevreden met deze nieuwe stap in de realisatie van het Applicatiecentrum. Rector De Schepper: “De onderzoeksgroep Bouwkunde van onze faculteit Industriële ingenieurswetenschappen voert structureel mechanisch onderzoek naar beton, metselwerk en staal. Maar daarvoor heb je experimenten op ware grootte nodig, in een specifieke infrastructuur die je in de bestaande labo’s niet hebt.”

De onderzoeksgroep Bouwkunde zal binnen het Applicatiecentrum samenwerken met de faculteit Architectuur en kunst (duurzaam bouwen), IMOB en met hogescholen PXL (PXL-Tech/bouw) en UCLL. “Het Applicatiecentrum betekent ook een duidelijke meerwaarde voor de structurele samenwerking met de bouwkundige groepen van de universiteiten van Luik, Gent en Leuven”, klinkt het.

Grindfonds
Voor de financiering kan de UHasselt een beroep doen op middelen uit het Grindfonds. “Het Applicatiecentrum gaat namelijk op zoek naar alternatieven voor grind als bestanddeel van beton, waarmee het proactief rekening houdt met de toekomstige beëindiging van de grindwinning”, aldus gedeputeerde Gerits.