Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Europese steden kunnen tot 10.000 vroegtijdige sterfgevallen vermijden door fietsnetwerk uit te breiden    15 jan 2018

Europese steden kunnen tot 10.000 vroegtijdige sterfgevallen vermijden door fietsnetwerk uit te breiden
15 jan 2018

Het uitbreiden van het fietsnetwerk in steden levert aanzienlijke gezondheids- en economische voordelen op. Dat blijkt uit een studie onder leiding van het Barcelona Institute for Global Health – waaraan ook onderzoekers van UHasselt en VITO deelnamen. De resultaten werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Preventive Medicine.

Uit de analyse van gegevens van 167 Europese steden blijkt dat de lengte van het fietsnetwerk gekoppeld is aan het aandeel fietsers tot maximaal 24,7%, waarbij 1 op 4 verplaatsingen met de fiets gebeurt. De studie schat dat, als alle beoordeelde steden een fietsaandeel van 24,7% behaalden, jaarlijks meer dan 10.000 vroegtijdige sterfgevallen zouden kunnen worden vermeden.

"Dit is de eerste studie die mogelijke associaties evalueert tussen de lengte van het fietsnetwerk, het gebruik van verschillende vervoermiddelen en de gevolgen voor de gezondheid in Europese steden", zegt Natalie Mueller, ISGlobal-onderzoekster en eerste auteur van de paper. Uit de health impact assessment bleek dat een verschuiving naar fietsen positief is voor de gezondheid als gevolg van de daarmee gepaard gaande toename in lichaamsbeweging.

Fietspaden in alle straten
De grootste gezondheidsvoordelen werden gevonden in een scenario waarin de steden fietspaden hadden in al hun straten. In dat geval zou Londen elk jaar tot 1.210 vroegtijdige sterfgevallen kunnen vermijden, gevolgd door Rome met 433 vroegtijdige sterfgevallen per jaar en Barcelona met 248 vroegtijdige sterfgevallen per jaar. Een toename van 10% in fietspaden zou al kunnen leiden tot een aanzienlijke toename van het fietsgebruik – en resulteerde in 21 voortijdige sterfgevallen die vermeden konden worden in Rome, 18 in Londen en 16 in Barcelona.

De onderzoekers hebben ook een economische analyse uitgevoerd om de kosten van een uitbreiding van het fietsnetwerk te vergelijken met de geschatte economische voordelen van vermeden voortijdige sterfte. Die resultaten tonen dat de beste kosten-batenverhoudingen zouden worden bereikt in een scenario van een toename van 10% in het fietsnetwerk, waarbij de verhouding van de baten per uitgegeven euro zou oplopen tot 70 tegen 1 in het geval van Rome, 62 tegen 1 in het geval van Zürich en 35 tegen 1 in het geval van Barcelona.

Potentieel
Volgens de studie hebben vooral steden met een klein aandeel fietsers op dit moment (zoals Rome, Barcelona en Londen) een groot potentieel om het dagelijks gebruik van de fiets te vergroten door hun fietsnetwerken uit te breiden. “Al 10% méér fietsinfrastructuur – een aandeel waarvan wij denken dat het haalbaar is voor lokale overheden – biedt aanzienlijke gezondheids- en economische voordelen”, zegt Mark Nieuwenhuijsen, coördinator van het Urban Planning, Environment and Health Initiative van ISGlobal en laatste auteur van het onderzoek.

Dit internationale onderzoek maakt deel uit van het PASTA-project (Physical Activity through Sustainable Transport Approaches), gefinancierd door de Europese Commissie. Bij het project zijn ook UHasselt/VITO-onderzoekers Luc Int Panis en Evi Dons betrokken.

U vindt de volledige studie online.

______________

Over PASTA
Het door de EU gefinancierde project PASTA wil mobiliteit en gezondheid verbinden door actieve mobiliteit in steden te bevorderen (d.w.z. wandelen en fietsen, ook in combinatie met openbaar vervoer) als een innovatieve manier om lichaamsbeweging te integreren in ons dagelijks leven.