Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Evaluatietool Docimo geeft studenten meteen feedback    23 jun 2018

Evaluatietool Docimo geeft studenten meteen feedback
23 jun 2018

CONTACTPERSOON

Prof. dr. Jean-Michel RIGO

32-11-268004

jeanmichel.rigo@uhasselt.be


Als geneeskundestudenten aan de UHasselt straks hun examen neurowetenschappen afleggen, krijgen ze onmiddellijk feedback. “Niet alleen op de inhoudelijke resultaten, maar ook op hun studie-attitude. In de evaluatietool die wij gebruiken, moet de student immers niet alleen het juiste antwoord geven. Hij moet ook aangeven hoe zeker hij van dat antwoord is. Jezelf juist leren inschatten, vinden we belangrijke eigenschappen voor elke dokter-in-spe”, vertelt vicerector Onderzoek Jean-Michel Rigo.

 “Wil jij een zelfverzekerde dokter die de behandeling die hij voorschrijft niet in twijfel trekt, ook al is zijn diagnose misschien fout? Of heb je toch liever een dokter die de grenzen van zijn eigen kennis correct inschat, en jou bij twijfel doorverwijst?”, vraagt professor Rigo. “Ik denk dat iedereen liever bij de tweede arts terechtkomt. En toch toetsten we dat soort studie-attitudes te weinig in onze examens. Met de evaluatietool DOCIMO brachten we daar verandering in.”

HOE ZEKER BEN JE?

“Door het zekerheidsgraadsysteem dwingen we studenten om kritisch naar hun eigen kennis te kijken. Is een student echt 100% zeker van zijn antwoord, dan kan hij het maximum puntenaantal voor die vraag verdienen, maar ook verliezen. Geeft hij aan dat hij 0% zeker is van het antwoord en dus echt gokt, dan krijgt hij toch 5% van het puntencijfer op die vraag, ook al is dat antwoord fout. Hij wéét tenminste dat hij gokt.”

“De kwaliteit van evaluatie verhogen: het blijft een uitdaging in het onderwijs. Je moet jezelf echt de vraag durven stellen: Meten we wel wat we willen meten? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze examenresultaten betrouwbaar, valide en fijnmazig zijn? Bij klassieke multiplechoice-examens is dat vaak niet het geval. Daar is zelfs vaak maar weinig correlatie tussen de resultaten van die examens en die van klassieke examens met open vragen. Met DOCIMO zien we dat de examenresultaten veel representatiever zijn.”

HOE GOED ZIJN DE VRAGEN?

“Dat heeft natuurlijk niet alléén te maken met dat zekerheidsgraadssysteem, maar ook met de kwaliteit van de vragen”, vertelt prof. dr. Linda Vanormelingen. “Aan UHasselt worden docenten daar goed in getraind, en bovendien geeft DOCIMO aan de docent feedback over de kwaliteit van de vragen. Ligt het zwaartepunt van het examen effectief op de items die ook het belangrijkst zijn? Zit er voldoende variatie in de examenvragen? Is een multiplechoicevraag wel de beste manier om het probleemoplossend vermogen van de student te evalueren? Of vervangen we een aantal onderdelen van de toetsing beter door een mondeling examen of een praktijkoefening? Daar krijgen onze docenten in dit systeem continu feedback over. DOCIMO is dus veel meer dan een evaluatietool. Er gaat een hele cyclus van kwaliteit van evaluatie achter schuil. Tijds- en energie-intensief, maar wél effectief.”

WETEN WAT JE WEET

“Op een DOCIMO-meerkeuzevragenexamen krijg je meestal zes mogelijkheden bij elke vraag. En met opties als alle uitspraken zijn correct, geen van de uitspraken is correct of ik heb te weinig informatie om een juiste analyse te kunnen maken moet je de leerstof écht wel geïntegreerd én in detail beheersen. Dat is an sich al een hele uitdaging. En daarbij moet je dan ook nog eens aangeven hoe zeker je van je antwoord bent.”, vertelt Sara Smeets, geneeskundestudent in derde bachelor. “Toen we drie jaar geleden voor het eerst met DOCIMO begonnen te werken, vond ik dat best lastig. Ik speelde te vaak op veilig en durfde te weinig de 100%-zekerheid aan te kruisen. Door de feedback van het systeem – en door het feit dat we DOCIMO ook tussendoor continu gebruiken als voorkennistoets en zelfevaluatietool – heb ik veel beter leren inschatten hoe grondig ik de leerstof effectief beheers. Intussen weet ik op welke momenten ik zelfverzekerder mag zijn. En dat zal van mij later ook een betere arts maken.” 

DIGITAAL OF SCHRIFTELIJK

“Digitaal of schriftelijk? Hoe we het systeem gebruiken, is voor mij niet zo belangrijk”, zegt prof. dr. Jean-Michel Rigo. “Het grote voordeel zit hem in de betrouwbaarheid van de resultaten én in de feedback die de docent én de student krijgt. In de toekomst willen we dit ook graag naar andere opleidingen uitrollen. Jezelf correct kunnen inschatten is immers voor elke academisch geschoolde professional belangrijk.”

----------------------------------------------------------------------------------------

OVER DOCIMO

DOCIMO werd ontwikkeld als onderzoeksproject van prof. dr. Jean-Luc Gilles aan de Universiteit Luik. De onderzoeksactiviteiten mondden uit in een spin-off, die intussen overgenomen werd door de Zwitserse Itinera Group. UHasselt werkt mee aan de evaluatie en continue verbetering van deze evaluatietool.