Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Low-level laserbehandeling voorkomt ernstige huidwonden na borstkanker én hoofd-halskanker    26 okt 2018

Low-level laserbehandeling voorkomt ernstige huidwonden na borstkanker én hoofd-halskanker
26 okt 2018

CONTACTPERSOON

dr. Jolien ROBIJNS

32-11-309989

jolien.robijns@uhasselt.be


Low-level lichttherapie, waarbij infrarood laserlicht gebruikt wordt om wondheling te stimuleren, voorkomt ernstige huidaandoeningen bij patiënten met borstkanker en hoofd-halskanker. Dat is de eindconclusie van het vierjarige LCRP-doctoraatsonderzoek van dr. Jolien Robijns voor Jessa & UHasselt. “Deze behandeling verbetert de levenskwaliteit van de patiënt geconfronteerd met kanker”, zegt Jolien. Zij zal haar onderzoek nu verder uitbreiden en meewerken aan het nog op te richten lasercentrum binnen het Jessa ziekenhuis.    

Kankerpatiënten die een bestralingsbehandeling ondergaan, lopen een groot risico op radiodermitis. Dit is een ontsteking van de huid, gekenmerkt door rode uitslag en droge vervelling (graad 1) en in ernstige gevallen door open, vochtige wonden in de huidplooien (graad 2) of het volledige bestralingsgebied (graad 3). Radiodermitis kan zeer pijnlijk en belastend zijn voor de patiënt. Dr. Jolien Robijns (UHasselt) onderzocht in haar studie in het Jessa Ziekenhuis, onder promotorschap van prof. dr. Jeroen Mebis, het effect van low-level lichttherapie voor de behandeling en preventie van acute radiodermitis bij kankerpatiënten. Bij deze therapie wordt infrarood laserlicht gebruikt om wondheling te stimuleren, ontstekingen te onderdrukken en pijn te verminderen.  

Goede resultaten

Aan dit onderzoek deden 120 patiënten met borstkanker en 34 patiënten met hoofd-hals kanker mee die werden bestraald binnen het Limburgs Oncologisch Centrum (Jessa Ziekenhuis, Hasselt). Jolien Robijns: “Beide groepen werden verdeeld in een behandelingsgroep en een controlegroep. De behandelingsgroep kreeg twee maal per week een laserbehandeling. De controlegroep kreeg op hetzelfde moment een placebobehandeling, waarbij de laser niet aangeschakeld werd.”

De resultaten tonen duidelijk het effect aan van de low-level laserbehandeling:

  • Terwijl 30 procent van de borstkankerpatiënten uit de controlegroep (placebobehandeling) te maken kreeg met ernstige huidreacties van graad 2 en 3 (vurige roodheid en vochtige open wonden) was dat aantal bij de behandelingsgroep maar 7 procent.
  • Hetzelfde resultaat zien we bij de hoofd-hals kankerpatiënten. Ook deze groep werd verdeeld in een behandelings- en een controlegroep. Op het einde van de radiotherapie blijkt dat het aantal patiënten met ernstige huidreacties (graad 2-3) beduidend lager lag in de behandelingsgroep dan in de controlegroep (30% versus 71%).

“Het voorkomen van pijnlijke, vochtige huidwonden hebben een grote impact op de levenskwaliteit van de patiënt. We zien dus dat de low-level lichttherapie de ziekte effectief dragelijker maakt”, zegt Jolien Robijns, die ook na dit doctoraat verbonden blijft aan UHasselt via een post-doctoraat gefinancierd door Kom op Tegen Kanker. Voor dit doctoraat kon Jolien rekenen op financiële steun van LCRP* (Limburg Clinical Research Program), het Limburgs Kankerfonds en laserfirma ASA srl.

Uitbreiding onderzoek

“Wereldwijd zijn wij de eerste onderzoekers die deze resultaten aantonen in een grote en diverse patiëntenpopulatie”, zegt Jolien. “We gaan dit onderzoek nu verder uitbreiden in samenwerking met het Ziekenhuis Oost-Limburg, Genk. Dit kadert ook binnen een project van Kom op Tegen Kanker.” Jolien kreeg al verschillende internationale prijzen voor haar onderzoek. Zopas werd ze op het tweejaarlijkse congres van de World Association for Laser Therapy (WALT) in Nice ook bekroond met de titel van ‘beste jonge onderzoeker’. Dat er uitgekeken werd naar het doctoraat van Jolien is ook duidelijk door de aanwezigheid van enkele internationale topwetenschappers tijdens de doctoraatsverdediging. Zo zetelden tijdens haar doctoraatsverdediging onder meer prof. dr. Bensadoun, radiotherapeut en expert op vlak van low-level lasertherapie en Dr. Laubach, dermatoloog en voorzitter van de ESLD , European Society for Lasers and Energy Based Devices, in de jury.

Lasercentrum Jessa

Jolien Robijns zal ook een belangrijke rol spelen in het nog op te richten lasercentrum binnen het Jessa Ziekenhuis. Hier wil het ziekenhuis niet alleen patiënten behandelen, maar is er ook ruimte voor wetenschappelijk onderzoek en het aanbieden van opleidingen, in nauwe samenwerking met UHasselt. Dit centrum moet alle expertise bundelen rond lasertherapie en een leercentrum zijn voor experten binnen en buiten België.

*LCRP

Dit project kadert binnen het Limburg Clinical Research Program (LCRP), een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL, Genk) en Jessa Ziekenhuis (Hasselt), en is mede gefinancierd door de Stichting Limburg Sterk Merk (LSM), de Provincie Limburg en de Vlaamse Overheid in kader van het SALK, het Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) en het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).