Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Nieuwe tool UHasselt geeft jongeren beter zicht op slaagkansen    8 mei 2018

Nieuwe tool UHasselt geeft jongeren beter zicht op slaagkansen
8 mei 2018

CONTACTPERSOON

Prof. dr. Luc DE SCHEPPER

32-11-268001

luc.deschepper@uhasselt.be


UHasselt ontwikkelt een nieuwe tool om de slaagkansen van jongeren aan de universiteit beter te kunnen inschatten. De tool heeft betere resultaten dan de huidige ijkingsproef.

De tool van UHasselt onderzoekt twee aspecten om te bepalen welke slaagkansen een jongere heeft aan de universiteit. Namelijk de vooropleiding en het puntengemiddelde van de jongeren.  Bij het eerste wordt er gekeken naar de vooropleiding in de derde graad van het secundair onderwijs  (bijv. Latijn-Wetenschappen) en hoe goed die voorbereidt op een bepaalde studiekeuze aan de universiteit (bijv. Rechten). Hiervoor maakt de tool gebruik van de databank hoger onderwijs die gedurende vijf opeenvolgende jaren de overstap van vele tienduizenden jongeren uit alle mogelijke richtingen in het secundair onderwijs naar alle mogelijke richtingen aan de universiteit in kaart bracht. Aan elke overstap werd een fitwaarde toegekend, op een schaal van 0 tot 9. Een fitwaarde 9 betekent dat vrijwel alle studenten die deze overstap maakten het eerste jaar aan de universiteit succesvol waren, een fitwaarde 0 dat vrijwel geen studenten bij deze overstap succesvol waren. In tweede instantie kijkt de tool ook naar de resultaten van de jongeren tijdens het laatste jaar secundair onderwijs.  

Met deze twee parameters worden de slaagkans van de jongere voor het eerste jaar aan de universiteit berekend. De nieuwe tool is uitgetest in samenwerking met 35 middelbare scholen waarbij er gedurende twee jaar laatstejaars gevolgd werden bij hun overstap naar UHasselt of KU Leuven. 

Beter resultaat dan ijkingsproef

De tool van UHasselt toont een hogere correlatie met de werkelijk behaalde studieresultaten (de correlatiecoëfficiënt r = 0,7) dan de huidige ijkingsproef (r = 0.5). Dit betekent dat de voorspellende kracht van de nieuwe tool dubbel ze groot is dan deze van een ijkingsproef. Bovendien is de tool universeel toepasbaar voor alle studierichtingen aan de universiteit, vanuit alle mogelijke richtingen in de derde graad van het secundair onderwijs (behalve voor enkele zeer ongebruikelijke overstappen die in het verleden vrijwel niet gemaakt werden). 

In overleg met de andere universiteiten wordt er nu bekeken hoe we de tool het best kunnen inzetten om 18-jarigen beter te oriënteren naar een studierichting aan de universiteit waar ze een hoge kans op slagen hebben.