Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Officiële lancering faculteit Revalidatiewetenschappen    7 nov 2018

Officiële lancering faculteit Revalidatiewetenschappen
7 nov 2018

CONTACTPERSOON

Prof. dr. Peter FEYS

32-11-292123

peter.feys@uhasselt.be


Tijdens een lanceringsevent in aanwezigheid van minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen is de nieuwe faculteit Revalidatiewetenschappen officieel van start gegaan. De zevende faculteit aan UHasselt koos voor het symbool van de Griekse godin Nikè, dit symbool zal vanaf nu ook blinken aan de pedelstaf van UHasselt.

“Anno 2018 is de rol van de zorgverlener, zoals de kinesitherapeut of ergotherapeut veel breder geworden. De klinisch expert is als professional niet alleen bezig met het behandelen van lichamelijke aandoeningen, maar zet ook in op de gezondheidspreventie en op het fysiek en sociaal welbevinden van de patiënt. Aan onze nieuwe faculteit willen wij daar op inzetten en de interdisciplinaire zorgverlener van de toekomst opleiden”, met die boodschap lanceerde kersvers decaan prof. dr. Peter Feys officieel de nieuwe faculteit Revalidatiewetenschappen.

29 jaar Kinesitherapie in Limburg

Tijdens een feestelijke avond kregen de aanwezigen onder meer inzicht over de geschiedenis en toekomst van de nieuwe faculteit. Over hoe in 1989 vijf Limburgse kinesisten één week de tijd kregen om de nieuwe opleiding Kinesitherapie te starten (uiteindelijk werden het toch twee weken), de integratie van de opleiding kinesitherapie in 2013 binnen UHasselt en de faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen (GLW), tot nu de oprichting van een eigen faculteit. “Trots stellen we vast dat deze opleiding onder onze vleugels sterk is gegroeid en nu klaar is om uit te vliegen”, vertelde decaan GLW prof. dr. Piet Stinissen in zijn boodschap. “De faculteit Revalidatiewetenschappen is er klaar voor, hun wetenschappelijk onderzoek rust op stevige fundamenten, ze beschikken over een sterk en gemotiveerd team en we kijken uit om samen met hen de zorgprofessionals van de toekomst op te leiden.”

De nieuwe faculteit start trouwens dit academiejaar ook meteen met een nieuw curriculum voor de opleiding kinesitherapie. “En dat is competentiegericht, patiëntgericht én activerend”, zegt prof. dr. Monique Van Erum. “Onze lessen zijn zeer doel   gericht. Waarbij de studenten zelf aan de slag gaan, daarbij is er ook een belangrijke rol weggelegd voor onze proffen en docenten. Zij zijn meer dan ooit coach en moeten ondersteuning en feedback geven.”

Zorg in beweging

“Universiteiten moeten de noden in de zorg van vandaag en morgen capteren en mee helpen oplossen”, zei minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen in zijn boodschap tijdens het officiële lanceringsevenement. “De oprichting van deze nieuwe faculteit is een schot is de roos zei de minister. “Er ligt heel wat werk klaar in de revalidatiewetenschappen. Want niet zozeer het genezingsaspect als ook de levenskwaliteit van mensen verdient aandacht. En hierin speelt revalidatie een belangrijke rol”, aldus minister Vandeurzen die ook het interdisciplinaire karakter van de nieuwe faculteit loofde in zijn toespraak.

Inzetten op verdere bijscholing en begeleiding

“Met onze faculteit willen we niet alleen inzetten op het opleiden van onze studenten. Het werkveld, de zorgprofessionals, ziekenhuizen, kinesitherapeuten en vele anderen willen we ondersteuning bieden”, vertelde vicedecaan prof. dr. Dominique Hanssen. “Ook voor hen is blijven studeren in hun vakgebied belangrijk, daarom blijven we met Reval Academy inzetten op verdere bijscholing voor het werkveld.”

Onderzoek wordt verricht in REVAL. Over enkele weken start de nieuwe faculteit ook met RELAB, een academisch innovatielab waar nieuwe revalidatiemethodieken en technieken zullen ontwikkeld en toegepast worden. “Hier zullen onderzoekers en docenten hun expertise inzetten voor personen met fysieke problemen en projecten vanuit de zorgsector en bedrijfsleven”, aldus prof. dr. Annick Timmermans.

Nikè

Zoals de traditie het wil kiest een nieuwe faculteit ook een eigen symbool voor hun opleiding. Revalidatiewetenschappen kiest voor het symbool van de Griekse godin van de overwinning Nikè. Het staat symbool voor het welslagen van een onderneming die met moeite en inspanning wordt volbracht. Revalidatie wil personen daarbij helpen. Haar beeltenis, geïnspireerd op het beroemde beeld Nikè van Samothrake dat staat in het Louvre, zal binnenkort prijken aan de bekende pedelstaf van Universiteit Hasselt. 

 

 Bekijk hier het fotoalbum van het lanceringsevent.