Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Prijs Rudi Verheyen voor UHasselt-onderzoekster Evi Dons    21 mrt 2018

Prijs Rudi Verheyen voor UHasselt-onderzoekster Evi Dons
21 mrt 2018

Evi Dons is 22 maart onderscheiden met de Prijs Rudi Verheyen. De UHasselt-onderzoekster kreeg de award voor haar analyse van de individuele blootstelling aan luchtvervuiling. De Prijs Rudi Verheyen wordt ingericht door Vlaams minister Joke Schauvliege en UAntwerpen, dit jaar ook met financiële steun van VITO.

FWO-postdoc Evi Dons (intussen verbonden aan het CMK) bestudeerde voor haar doctoraat aan IMOB/UHasselt de persoonsgebonden blootstelling aan luchtpolluenten en ontwikkelde nieuwe draagbare meettoestellen en beleidsondersteunende modellen. De nieuwe meetmethoden worden toegepast voor de polluent black carbon (BC), een component van fijnstof die in Vlaanderen vooral afkomstig is van het verkeer.

Spitsuur
“Ik ontdekte dat vooral de tijd die je in het verkeer doorbrengt, een belangrijke bijdrage levert aan de dosis luchtvervuiling die je op een dag binnenkrijgt. Daardoor kan ook het verschil in blootstelling tussen mensen die op hetzelfde adres wonen – zoals bij de 27 koppels die meededen aan deze studie – oplopen tot 30%.”

In een voertuig zijn de concentraties het hoogst op snelwegen en in een stedelijke omgeving, op spitsuren en op weekdagen bij druk verkeer en bij erg lage en hoge snelheden. “Als fietser of voetganger is het verstandig om de afstand tot de bron zo groot mogelijk te maken: een fietspad enkele meters verwijderd van het autoverkeer kan al een verschil maken.”

“Grensverleggend”
De jury prees de “internationale uitstraling” van het “interdisciplinaire onderzoek”. “Het inzetten van nieuwe mobiele technologieën om persoonlijke blootstelling aan lucht-pollutie in kaart te brengen, vindt weerklank bij wetenschappers in binnen- en buitenland”, aldus het juryrapport.

De grensverleggende methode wordt toegepast in diverse onderzoeken van de Vlaamse overheid en wordt in epidemiologische studies als the way forward omschreven. De studie droeg onder meer bij tot de versnelde plaatsing van black carbon monitors door de Vlaamse Milieumaatschappij, speelde een rol in de herziening van de normen voor luchtkwaliteit en wordt aangewend voor educatieve doeleinden.

10.000 euro
De prijs is vernoemd naar de in 2014 overleden prof. dr. Rudi Verheyen (UAntwerpen) die mee de krijtlijnen uitzette voor het natuur- en milieubeleid in Vlaanderen. Met zijn onderzoek reikte hij nieuwe gegevens en inzichten. Met het prijzengeld van 10.000 euro wil Evi Dons een nieuwe app Health-e-move ontwikkelen voor het individueel meten van de luchtkwaliteit.