Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Start Academiejaar UHasselt: Inclusief en excellent onderwijs: het moet en kan    1 okt 2018

Start Academiejaar UHasselt: Inclusief en excellent onderwijs: het moet en kan
1 okt 2018

CONTACTPERSOON

Prof. dr. Luc DE SCHEPPER

32-11-268001

luc.deschepper@uhasselt.be


“Universitair onderwijs dat zowel inclusief als excellent is, is géén idealistische hersenschim. Het moet en het kan. Als UHasselt gaan wij resoluut voor een universiteit die álle studenten betrekt én motiveert om elke kans te grijpen.” Met deze boodschap opende rector Luc De Schepper op 1 oktober officieel het nieuwe academiejaar van UHasselt. Hij riep daarbij ook de aanwezige leerkrachten en directies van scholen op om samen de handschoen op te nemen.

Rector Luc De Schepper bracht deze boodschap tijdens zijn speech voor de officiële opening van het nieuwe academiejaar van UHasselt. De rector had het hierin uitgebreid over de opstart van het actieplan Inclusief en Excellent: “Met het actieplan Inclusief en Excellent, dat we in ons groeiplan hebben opgenomen, stelt UHasselt haar ambities op vlak van onderwijskansen scherp. Hiermee willen we een véél bredere groep jongeren de kans bieden om zich te ontwikkelen en te excelleren; om de toekomst uit te bouwen die ze voor zichzelf zien en die recht doet aan hun talenten.”

Ankerinstituut

Om deze ambities waar te maken richt UHasselt een ankerinstituut op. Dit zal multidisciplinair onderzoek voeren naar de hele onderwijsketen. Luc De Schepper: “Ons ankerinstituut zal alle initiatieven en acties binnen UHasselt die de kansen op excelleren willen bevorderen, wetenschappelijk voeden en ondersteunen. Wij willen een trekkersrol spelen in de regio voor initiatieven die de onderwijsloopbaan van elke jongere versterken – van de kleuterklas tot de hogeschool of universiteit.”

“Het ankerinstituut zal bovendien beleids-voorstellen en interventies moeten co-creëren en evalueren. En: het zal de spil vormen van samenwerking met overheden, bedrijven, middenveldorganisaties en scholen in zowel bestaande als nieuwe projecten rond onderwijskansen”, legt de rector verder uit.

Uitbreiding opleidingsaanbod

De ambities om inclusief en excellent onderwijs aan te bieden zijn moeilijk vorm te geven zonder een uitbreiding van ons opleidingsaanbod. Hiervoor kijkt rector Luc De Schepper naar nieuwe opleidingen Sociale Wetenschappen en Opleidings- en onderwijswetenschappen. “Deze opleidingen kunnen studenten voorbereiden op de groeiende diversiteit in klassen, organisaties en bedrijven. Tegelijkertijd bieden ze de nodige academische spierkracht om uitdagingen als ongelijke onderwijskansen effectief aan te pakken. Hoe gaan scholen en organisaties om met diversiteit? Hoe kan een leeromgeving omgaan met deze verschillen? Hoe kunnen we menselijk, cultureel en sociaal kapitaal op een innovatieve, inclusieve en doeltreffende manier organiseren en besturen? Met nieuwe opleidingen als sociale wetenschappen en opleidings- en onderwijswetenschappen kunnen we onontgonnen onderzoeksterrein aanboren en zulke vragen beter beantwoorden.”

Samen de handschoen opnemen

Tijdens deze academische openingszitting waren er ook heel wat leerkrachten en directies aanwezig. Rector Luc De Schepper vroeg hen om samen de handschoen op te nemen: “Net zoals u zien wij hoe jongeren worden gehinderd door factoren waarop ze niet eens goed vat hebben; hoe ze achterop geraken; en hoe hun toekomst versperd wordt. Net zoals u vinden wij het onaanvaardbaar dat prestaties afhankelijk zijn – en blijven – van andere factoren dan competenties. En net zoals u willen wij ons niét neerleggen bij de onvermijdelijkheid daarvan. Niemand wordt leerkracht of docent om jonge mensen te zien falen. Niemand. Uw expertise, engagement en gedrevenheid zijn onontbeerlijk om te kunnen slagen”, besloot de rector.

De volledige speech van de rector kan u hier terugvinden.