Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

UHasselt onderzoekt impact van natuur op werkgerelateerde stress    3 okt 2018

UHasselt onderzoekt impact van natuur op werkgerelateerde stress
3 okt 2018

CONTACTPERSOON

Prof. dr. Michelle PLUSQUIN

32-11-268289

michelle.plusquin@uhasselt.be


Universiteit Hasselt en de provincie Limburg zijn gestart met het onderzoeksproject Natuurgebaseerde oplossingen voor werkgerelateerde stress-aandoeningen. Personeelsleden van de provincie Limburg zullen gedurende dit onderzoek verschillende keren tijdens de werkuren deelnemen aan natuurgebaseerde activiteiten. Onderzoekers van UHasselt meten welke impact dit heeft op hun welzijn.

Welk effect heeft de natuur op het risico voor een burn-out? Zijn werknemers minder vatbaar voor werkgerelateerde stress wanneer ze tijdens de werkuren kunnen deelnemen aan natuurwandelingen en work-shops? En wat is het economische effect hiervan voor het bedrijf, zijn werknemers dan ook productiever? Het zijn enkele vragen waar dit onderzoek van de provincie Limburg en de UHasselt een antwoord op wil bieden.

“Stress gerelateerde aandoeningen zijn een grote maatschappelijke kost, niet alleen voor de gezondheidszorg, maar vooral ook voor de werkgevers”, zegt Silvie Daniels, Centrum voor Milieukunde (CMK) UHasselt. “De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) schat dat tegen 2020 psychische problemen de voornaamste oorzaak van verminderde productiviteit op de werkvloer zullen zijn.” Hoge cijfers die ook blijken uit een onderzoek van Securex uit 2013. Daarin werd vastgesteld dat 10 % of 220 000 werknemers in Vlaanderen leed aan acute mentale vermoeidheidsproblemen en burn-out. Uit recente studies blijkt dat deze cijfers nog stijgen.”

Natuurwandelingen, fietstochten en creatieve workshops          

“Met dit project willen we de symptomen van mentale vermoeidheid en stress-gerelateerde aandoeningen (burn-out) bij werknemers reduceren door natuur-gebaseerde activiteiten tijdens de werkuren aan te bieden”, vertelt Michelle Plusquin (CMK). “Een vijftigtal personeelsleden van de Provincie Limburg doen mee aan dit project en worden door ons opgevolgd. Eén helft van hen als controlegroep, de andere helft neemt in groepjes van acht personen deel aan activiteiten zoals een kruiden-en zintuigenwandeling en aan twee creatieve workshops waarmee ze met natuurproducten aan de slag gaan. Voor de activiteit van start gaat, is er ook altijd een half uur stresspreventie onder begeleiding van een psycholoog.”

De link tussen het deelnemen aan de natuuractiviteiten en diverse indicatoren van welzijn worden onderzocht aan de hand van:

- Een vragenlijst waarbij persoonlijke stressniveaus en mentale en emotioneel welzijn worden geanalyseerd en

- Objectieve metingen van stress en welzijn (concentratie testen, meten van stresshormoon)

Deze gerandomiseerde gecontroleerde studie zal worden geëvalueerd op basis van een verwachte verhoging van het welzijn. Silvie Daniels, CMK: “Verder zal de studie ook de economische effecten hiervan onderzoeken. Zijn werknemers ook productiever na het deelnemen aan deze activiteiten?  Het project zal de effectiviteit van natuur-gebaseerde oplossingen voor de preventie van werk-gerelateerde stress symptomen analyseren.”

Winst voor werkgever, werknemer én de natuur

Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove: “Door mee te werken aan dit pilootproject zetten we in op het welzijn van de personeelsleden van de provincie Limburg, het belangrijkste kapitaal van het bestuur enerzijds en ondersteunen we de ontwikkeling van een interessant pakket voor de (Limburgse) werkgevers ten voordele van het welzijn van hun werknemers. Bovendien wint ook de natuur hierbij door het inschakelen van de verschillende natuurorganisaties. Wij moeten van Limburg als groene provincie een voordeel maken, ook voor werknemers. Limburg moet de grootste fabriek qua gezonde leefomgeving en gezonde lucht worden. Ook voor de Limburgse werkgevers en werknemers is dit een absolute meerwaarde.”