Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

UHasselt stelt Applicatiecentrum Beton en Bouw voor aan grote publiek    2 feb 2018

UHasselt stelt Applicatiecentrum Beton en Bouw voor aan grote publiek
2 feb 2018

UHasselt heeft haar Applicatiecentrum Beton en Bouw officieel voorgesteld aan het grote publiek. Het ACB² moet niet alleen een state-of-the-art onderzoekslabo worden voor beton en andere bouwmaterialen, maar ook een centrum voor contractonderzoek en dienstverlening voor de Limburgse bouw. De werken (in het Wetenschapspark in Diepenbeek) zijn intussen volop aan de gang en moeten komend najaar afgerond zijn.

Het Applicatiecentrum Beton en Bouw ligt op een steenworp van Confederatie Bouw Limburg en de Construction Academy. Met de werken aan het ACB² krijgt de ‘Bouwcampus’ dan ook steeds meer vorm. “De locatie symboliseert de ambities van het Applicatiecentrum erg goed. Op de site raken en ontmoeten bouwindustrie en academisch bouwonderzoek elkaar – en dat is ook de bedoeling binnen het ACB²”, zegt prof. dr. Marc D’Olieslaeger (decaan Industriële ingenieurswetenschappen).

Erfpacht
Het Applicatiecentrum moet het bouwkundeonderzoek van de UHasselt naar een nog hoger niveau tillen. Tegelijkertijd is het de bedoeling om – samen met de Limburgse bouwindustrie – de lokale sector te helpen innoveren. Via toegepast onderzoek, contractonderzoek én dienstverlening. De UHasselt-onderzoeksgroep Bouwkunde zal binnen het ACB² samenwerken met de faculteit Architectuur en kunst (duurzaam bouwen), het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) en PXL (PXL-Tech/bouw).

Gedeputeerde van Economie Erik Gerits: “Met 2.000 bedrijven en een werkgelegenheid van 13.000 arbeidsplaatsen is de bouwsector een sterk speerpunt van de Limburgse economie. Onderzoek en innovatie zijn uitermate belangrijk om het ondernemerschap en de jobs in deze sector te waarborgen. De deputatie heeft daarom gevraagd het project als hefboomproject in SALK op te nemen. In de projectkost neemt de Provincie de marktwaarde van de grond ten laste. Het perceel is immers in erfpacht aan UHasselt tegen een symbolische euro gegeven.”

Testinfrastructuur
De focus van het ACB² ligt concreet op structuur-mechanisch onderzoek naar beton, metselwerk en staal – al is er ook aandacht voor andere bouwmaterialen. Die keuze is ingegeven door de noden van de lokale bouwindustrie. “Nu we steeds meer de hoogte in bouwen met grote betonnen componenten, hebben bedrijven ook nood aan experimenten op ware grootte”, aldus prof. dr. ir. Herve Degee. Hij is onderzoekcoördinator van het ACB².

Uit gesprekken met de sector bleek bovendien dat heel wat prefab-bouwbedrijven in Limburg wel met innovatieve concepten naar de markt willen, maar dat ze die stap niet kunnen zetten omdat het hen ontbreekt aan testinfrastructuur. “Als je een vernieuwende prefab-gevelwand op de markt wil brengen, moet je die eerst op volle schaal kunnen testen en valideren.”

Precies daarom zal er binnen het ACB² gewerkt worden met zgn. reactiewanden. “Met dat systeem kunnen we enorme testopstellingen creëren waarin we balken tot 40 meter en structuren tot twee verdiepingen kunnen onderzoeken.”

Studenten
Niet alleen onderzoekers en bedrijven zullen winnen bij het Applicatiecentrum, ook voor studenten biedt het ACB² grote kansen. Prof. dr. ing. Bram Vandoren (UHasselt-docent bouwkunde): “Door al die testfaciliteiten zullen méér studenten projecten kunnen uitvoeren in opdracht van bedrijven. Daardoor krijgen ze ook meer voeling met wat er vandaag binnen de bouwsector leeft. De theorie die ze krijgen, wordt met andere woorden meteen concreet.”

De werken aan het ACB² moeten komend najaar afgerond zijn. Ook bij deze werf zullen studenten trouwens een rol spelen. “Net zoals tijdens de werken aan de hoofdzetel van Confederatie Bouw Limburg willen we ook nu weer een schaduwbouwteam samenstellen met studenten industrieel ingenieur, architectuur en PXL-bachelorstudenten. Om elk vanuit hun eigen expertise naar dat bouwproces te kijken en in interactie te treden met het echte bouwteam”, aldus professor Vandoren.

Grindfonds
De realisatie van het Applicatiecentrum Beton en Bouw wordt mede mogelijk gemaakt door het Grindfonds UHasselt. “Met de oprichting van het Grindfonds hebben we ervoor gezorgd dat een erg ingrijpende activiteit, zoals de ontginning van grind, ook in een positief verhaal kan uitmonden”, zegt Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement. “Door deze aanpak worden de littekens van de grindputten onder meer omgezet in nieuwe natuurgebieden. En tegelijkertijd hebben we dit Applicatiecentrum gerealiseerd.”