Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

UHasselt stelt haar groeiplan voor: “Een sterke universiteit voor een sterke regio”    21 sep 2018

UHasselt stelt haar groeiplan voor: “Een sterke universiteit voor een sterke regio”
21 sep 2018

CONTACTPERSOON

Prof. dr. Luc DE SCHEPPER

32-11-268001

luc.deschepper@uhasselt.be


De Raad van Bestuur van UHasselt heeft het nieuwe groeiplan van de universiteit goedgekeurd. Dit groeiplan is het antwoord van onze universiteit op de uitdagingen waar wij als universiteit en onze regio en samenleving voor staan. “Meer dan ooit moeten we uitgroeien tot een sterkere motor om deze regio duurzamer en wendbaarder te maken, dit betekent dat we ons opleidingsaanbod moeten verbreden”, zegt rector Luc De Schepper.

Limburg beleeft vandaag een economische renaissance. De werkloosheid daalt, bedrijven zetten exportrecords neer, méér mensen starten een eigen zaak…. Maar: ondanks alle hoera-berichten blijft het economische en maatschappelijke weefsel in deze regio broos. Onze provincie heeft té weinig hoogopgeleide profielen, wat de verdere groei belemmert. Er is nood aan een duurzame ontwikkeling van onze provincie, want dat er nog werk aan de winkel is merken we aan verschillende onrustwekkende tendensen:

 •  De hersenvlucht van vooral jonge high-potentials uit Limburg
 •  De hardnekkige onderparticipatie van Limburgse jongeren aan hoger onderwijs
 •  De stilgevallen democratisering in ons land (met een zwakke instroom van vooral   kinderen van laaggeschoolde ouders)
 •  De structurele onderfinanciering van het Limburgse hoger onderwijs
 •  De steeds groeiende onderwijskloof tussen ‘kansrijke’ en ‘kansarme’ jongeren

Als UHasselt moeten we hier niet alleen op voorbereid zijn, we moeten meer dan ooit uitgroeien tot een sterkere motor voor deze regio. UHasselt wil daarom groeien.

Universitair opleidingsaanbod versterken

Als wij een sterkere civic universiteit willen worden en een krachtiger motor voor duurzame economische, culturele en maatschappelijke ontwikkeling, dan zullen we ons opleidingsaanbod ook moeten verbreden. Het huidige aanbod beperkt namelijk onze reikwijdte – zeker in het licht van alle uitdagingen die zich aandienen en van de noden die er zijn. UHasselt wil daarom groeien.

Sinds SALK is er een consensus over de richting die Limburg sociaaleconomisch uit moet. In navolging  van deze binnen SALK vastgelegde toekomstsectoren kiest UHasselt ervoor om volgende zeven nieuwe opleidingen naar voren te schuiven:

 •  master biologie                              
 •  master materiomics (chemie en fysica)
 •  master geneeskunde
 •  master verpleeg- en vroedkunde  
 •  master healthcare engineering
 •  bio-ingenieur
 •  burgerlijk ingenieur

Tegelijkertijd heeft UHasselt een sterkere ‘humane’ sokkel nodig. Instellingen en besturen verliezen immers in ijltempo aan slagkracht en legitimiteit. De diversiteit in onze samenleving groeit. Er is de impact van vergrijzing, digitalisering én ongelijkheid… Deze verschuivingen hertekenen onze maatschappij en onze manier van samenleven fundamenteel. Er zijn mensen nodig om over al die urgente issues te reflecteren, problemen/zwakke punten in kaart te brengen en mogelijke oplossingen aan te reiken. Daarom schuiven wij nog volgende opleidingen naar voren:

 •  bachelor sociale wetenschappen
 •  master sociologie
 •  master communicatiewetenschappen
 •  master bestuurskunde
 •  opleidings- en onderwijswetenschappen

 

Aansluiten op noden in en van de regio

Deze opleidingen sluiten rechtstreeks aan op de noden in en uitdagingen van deze regio. Het zijn opleidingen die bestaande ecosystemen van innovatie kunnen versterken en die de complexe maatschappelijke tendensen die hun klimhaak steeds harder in onze samenleving slaan, kunnen observeren en analyseren. Zo zal een aantrekkelijk opleidingsaanbod braindrain van jonge mensen kunnen ombuigen tot braingain. Alleen met goed opgeleide mensen (en hún talent, kennis en ideeën) zal deze regio sterker en wendbaarder worden en blijven.

Inclusief en excellent

Maar het onderwijsaanbod uitbreiden alléén is niet genoeg. We moeten er als UHasselt tegelijkertijd mee voor zorgen dat een véél bredere groep jongeren in de eerste plaats de nodige kansen krijgt om zich te ontwikkelen en te excelleren. UHasselt richt daarom het ankerinstituut Inclusief en Excellent op, waarbij we via onderzoek, gerichte acties én samenwerking het aanwezige potentieel aan menselijk kapitaal maximaal aanboren en inzetten.

“Dit is dé taak die UHasselt de komende decennia voor zichzelf ziet en die de leidraad zal vormen in haar onderwijs en onderzoek. Dit is hoe UHasselt haar toekomst ziet: Als sterke universiteit in een sterke regio”, besluit Luc De Schepper.

Het volledige groeiplan (dat intussen een update kreeg) kan u hier terugvinden.