Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

UHasselt-studente wint thesisprijs Nationaal College der Accountants België    18 jun 2018

UHasselt-studente wint thesisprijs Nationaal College der Accountants België
18 jun 2018

Meer vrouwen in een raad van bestuur zorgt niet voor een verandering in het rapporteringsbeleid van die bedrijven naar de buitenwereld. Dat is de conclusie van de masterscriptie van UHasselt-afgestudeerde Naomi Creemers (TEW – Handelsingenieur). Met dit onderzoek wint Naomi de hoofdprijs (750 euro) van het fonds NCAB (Nationaal College der Accountants van België).    

In haar masterproef – die ze in 2017 schreef tijdens haar masteropleiding in de toegepaste economische wetenschappen (optie Accountancy & Finance) – onderzocht Naomi Creemers of bedrijven met meer vrouwen in de raad van bestuur transparanter communiceren over hun beleid. “Sinds 2011 geldt in België een genderquotum, waardoor bedrijven verplicht zijn om meer vrouwen in hun raad van bestuur op te nemen. Die quota heeft voor- en tegenstanders. Ik onderzocht of bedrijven met meer vrouwen aan het hoofd anders communiceren.”, legt Naomi uit.

En dat blijkt dus niet zo te zijn. “Meer vrouwen betekent niet dat een bedrijf anders zal communiceren”, zegt Naomi. “Of er transparanter gecommuniceerd wordt ligt veeleer aan de eigen persoonlijkheid van de leden van de raad van bestuur dan aan hun gender.”

Voor deze masterscriptie nam Naomi enquêtes af bij 66 leden van Women on Board Belgium en bestudeerde ze de jaarverslagen tussen 2011 en 2015 van 60 Belgische beursgenoteerde bedrijven. “Ik onderzocht hoe vaak zij vrijwillig rapporteerden over beleidskeuzes naar de buitenwereld. Transparantie van informatie is immers een zeer belangrijke pijler van deugdelijk bestuur”, vertelt Naomi. Maar er bleek hierin dus geen verschil te zijn tussen bedrijven met meer of minder vrouwen in de raad van bestuur.

NCAB hoofdprijs

Naomi Creemers ontvangt nu de hoofdprijs van het NCAB voor deze masterscriptie. Deze werd begeleid door prof. dr. Nadine Lybaert, verbonden aan de faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen van de UHasselt. Naomi is ondertussen aan de slag bij het internationale audit- en consultancybedrijf KPMG in Hasselt.