Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

UHasselt trekt mee ten strijde tegen (kinder)obesitas    7 jun 2018

UHasselt trekt mee ten strijde tegen (kinder)obesitas
7 jun 2018

CONTACTPERSOON

Prof. dr. Tim NAWROT

32-11-268382

tim.nawrot@uhasselt.be


Universiteit Hasselt werkt mee aan een groot Europees onderzoeksproject rond obesitas bij kinderen. Onze onderzoekers zullen de risicofactoren voor overgewicht vanaf de geboorte bestuderen. Het project kadert in het Europese STOP-project dat zopas officieel van start ging in Londen.

In België is één op vijf jongeren tussen 2 en 17 jaar oud, te dik. 7 procent kampt met zwaarlijvigheid. Het zijn cijfers die aantonen dat obesitas een reëel probleem is, en dat niet alleen in België. Verwacht wordt dat in verschillende Europese landen één op drie volwassen tegen 2025 zullen lijden aan obesitas.

Om dit een halt toe te roepen verenigen 31 onderzoeksteams, belangenverenigingen en overheden uit 16 verschillende landen zich in het grote Europese STOP-project (Science and Technology in childhood Obesity Policy). Universiteit Hasselt is één van hen. In het kader van het prestigieuze Horizon2020 zal het consortium gedurende vier jaar onderzoek doen naar preventie en behandeling van obesitas bij kinderen tot 12 jaar. Voor dit project is er een budget van 10 miljoen euro vrijgemaakt.

Onderzoek UHasselt

Prof. dr. Tim Nawrot en prof. dr. Michelle Plusquin volgen met het Limburgs geboortecohort sinds 2012 meer dan 1500 kinderen op vanaf de geboorte om hun gezondheid in kaart te brengen, zowel op het niveau van de cel als van de organen. Dit kan unieke informatie verschaffen over het ontstaan van overgewicht in relatie tot risicofactoren vroeg in het leven. Niet enkel voedingsfactoren maar ook omgevingsfactoren zoals de nabijheid van groen zijn mogelijk van belang. “Alle kinderen hebben plaatsen nodig waar ze dagelijks lichamelijk actief kunnen zijn. Een goede stads- en dorpsontwikkeling moet daarmee rekening houden”, legt Tim Nawrot uit.  Michelle Plusquin benadrukt: “dit Europese project zal niet enkel naar de vroegtijdige effecten van overgewicht bij kinderen kijken maar ook het complexe mechanisme erachter blootleggen, zodat het beleid beter kan afgestemd worden op het voorkomen van obesitas.”  

Schermtijd

Recent onderzoek van UHasselt (zopas verscheen in Scientifc Reports) toonde al aan dat schermtijd (tijd dat kinderen doorbrengen op tablets, TV of computer) niet enkel samenhangt met overgewicht maar ook met veranderingen in de cel die op volwassen leeftijd de metabole gezondheid bepalen.

Meer info over deze studie kan je hier terugvinden: https://www.nature.com/articles/s41598-018-26351-2