Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

UHasselt verhuist toponderzoek naar EnergyVille 2    30 mei 2018

UHasselt verhuist toponderzoek naar EnergyVille 2
30 mei 2018

CONTACTPERSOON

Prof. dr. Luc DE SCHEPPER

32-11-268001

luc.deschepper@uhasselt.be


Vanaf 31 mei verhuist een deel van het toponderzoek van UHasselt rond vastestofbatterijen en dunne-film zonnecellen officieel naar EnergyVille 2. In de hoogtechnologische labo’s op de voormalige mijnsite van Waterschei zullen de onderzoekers van UHasselt, samen met partners imec, KU Leuven en VITO werken aan nieuwe energietoepassingen.

Hoe kunnen we onze hernieuwbare energie op de best mogelijke manier opslaan? Het is één van de meest prangende vragen in het huidige energiedebat. Om hier een antwoord op te kunnen bieden werkt UHasselt binnen EnergyVille 2 met haar partners samen aan batterijonderzoek. Concreet wordt er gezocht naar een volledige vastestof lithiumionbatterij, waarbij het reactieve en ontbrandbare vloeibare elektrolyt, waardoor de lithium ionen van anode naar kathode bewegen, vervangen is door een vaste stof. Dit komt niet alleen de veiligheid ten goede, maar laat toe om met elektrodes te werken die meer energie kunnen opslaan én een langere levensduur garanderen.

In EnergyVille 2 zullen onze chemici, fysici en ingenieurs over de meest performante omgeving (lab van 1500 m²) beschikken om dit onderzoek naar een vastestofbatterij verder te zetten. Paradepaardje is een zogenaamde dry-room, een ruimte van 90 m² waar de luchtvochtigheid extreem laag gehouden wordt (<0.6% relatieve vochtigheid) om veilig nieuwe materialen voor batterijen te ontwikkelen en te testen. In deze ruimte is het voor onze onderzoekers ook mogelijk om de materialen die op de campus in Diepenbeek worden ontwikkeld, op grotere schaal te verwerken tot batterijen waarmee met industriële partners pilootprojecten uitgewerkt kunnen worden.  

Dunne film zonnecellen

UHasselt focust zich in EnergyVille 2 ook op het onderzoek naar dunne-film zonnecellen. Deze zullen op termijn de nu alomtegenwoordige siliciumzonnepanelen vervangen. Ze absorberen meer zonlicht en wegen minder waardoor je minder materiaal nodig hebt om ze te maken. Ze kunnen daardoor geïntegreerd worden in gevels en ook minder sterke dakoverspanningen zoals winkelcentra zullen deze kunnen dragen. Naast dit onderzoek is UHasselt ook een belangrijke partner binnen EnergyVille 2 op vlak van betrouwbaarheidsonderzoek van materialen. Onze ingenieurs zullen op de site van de nieuwe energiecampus de gebruikte materialen testen op hun sterktes en zwaktes.

Samenwerking

Over één aspect zijn onze onderzoekers het allemaal eens. Hét grote voordeel aan EnergyVille 2 is de samenwerking die je hier hebt met onze partners. Alle onderzoekers delen hier hetzelfde lab, maar ook aan hun bureau of in de cafetaria komt iedereen elkaar tegen. Ideeën over de verschillende disciplines worden sneller uitgewisseld. Wat vroeger gebeurde in daarvoor speciaal bij elkaar geroepen meetings, gebeurt nu spontaan in de wandelgangen of tijdens de lunch.

UHasselt

Het onderzoek van UHasselt verhuist nu wel naar EnergyVille 2. Ook in de campus Diepenbeek blijven onze onderzoekers bij IMO-IMOMEC actief. Hier zullen zij de eerste fases van hun onderzoek blijven uitwerken zoals materiaalontwikkeling en karakterisatie. In een latere fase zullen de uiteindelijke testen dan plaatsvinden in de nieuwe labo’s van EnergyVille 2.

“UHasselt ziet het als civic universiteit als haar plicht om binnen de regio, samen met andere partners, te werken aan uitdagingen en vraagstukken die zich laten voelen van Limburg tot Laos. Wij geloven dat samenwerking ons verder zal brengen in de zoektocht naar nieuwe batterijmaterialen en toepassingen voor energieopslag”, aldus rector Luc De Schepper.