Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Dries Devisscher behaalt 1.000ste doctoraat aan UHasselt    11 okt 2019

Dries Devisscher behaalt 1.000ste doctoraat aan UHasselt
11 okt 2019

CONTACTPERSOON

De heer Dries DEVISSCHER

32-11-268697

dries.devisscher@uhasselt.be


Met zijn onderzoek rond de chemische samenstelling van organische zonnecellen heeft dr. Dries Devisscher het 1.000ste doctoraat aan de UHasselt behaald. “De afgelopen jaren zijn er al grote stappen gezet in de ontwikkeling van organische zonnecellen, maar nog niet alle fundamentele vragen zijn hierbij beantwoord”, legt Dries Devisscher uit. “Met mijn doctoraat heb ik enkele nieuwe inzichten kunnen toevoegen aan dit onderzoeksdomein.”

In zijn doctoraat getiteld ‘Insights in Molecular Interactions in Bulk Heterojunction Organic Solar Cells by Synthesis of Novel Electron Donor Materials’ onderzocht Dries Devisscher op nanoschaal de impact van verschillende chemische samenstellingen op de efficiëntie van organische zonnecellen. Hij deed dit onderzoek binnen het Instituut voor Materiaalonderzoek aan de UHasselt, met promotor prof. dr. Wouter Maes en co-promotoren prof. dr. Peter Adriaensens en dr. Laurence Lutsen. Het onderzoek past ook binnen het kader van Energyville, de samenwerking tussen de Vlaamse onderzoekspartners KU Leuven, VITO, imec en UHasselt voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen.

“De fotoactieve laag van organische zonnecellen, de laag waar effectief  elektriciteit wordt gegenereerd, bestaat uit elektron-donor en elektron-acceptormoleculen”, zegt Dries. “Heel concreet hebben we een aantal nieuwe elektronendonerende organische halfgeleidermaterialen ontwikkeld en gekeken welke impact deze hebben op het donor-acceptor grensoppervlak, om op die manier de efficiëntie van de zonnecellen te kunnen verhogen.”

Ommekeer hernieuwbare energie

“Met dit fundamenteel doctoraatswerk heeft Dries nieuwe inzichten kunnen verschaffen binnen het grotere onderzoek naar organische zonnecellen”, zegt promotor Wouter Maes. “Door hun flexibiliteit, (semi)transparantie en esthetische kwaliteiten zijn dit type zonnecellen zeer interessant als hernieuwbare energiebron.” Voor prof. dr. Wouter Maes is dit doctoraatsonderzoek overigens het 27ste dat hij begeleidt. 

“Het klimaatakkoord van Parijs voorziet dat onze samenleving tegen 2050 klimaatneutraal moet zijn”, zegt Dries. “Dat betekent dat maar liefst 85 procent van de totale elektriciteitsproductie zal moeten bestaan uit hernieuwbare energie. Zonne-energie zal zeker en vast een grote bijdrage moeten leveren om dit doel te kunnen bereiken. De afgelopen decennia is de opwekking van zonne-energie al enorm toegenomen, maar nieuwe en bestaande fotovoltaïsche toepassingen hebben nog veel onbenut potentieel. Hopelijk kunnen mijn inzichten een rol spelen in de definitieve doorbraak van organische zonnecellen.”