Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Een doctoraat, hefboom voor maatschappelijke vooruitgang.    13 okt 2019

Een doctoraat, hefboom voor maatschappelijke vooruitgang.
13 okt 2019

CONTACTPERSOON

Prof. dr. Jean-Michel RIGO

32-11-268004

jeanmichel.rigo@uhasselt.be


1000 doctoraten...dat zijn 1000 jonge onderzoekers die zich hebben verdiept en bekwaamd in hun vakgebied. Dat is 1000 keer een promotor die zich heeft ingezet om de doctoraatsstudent het beste uit zichzelf te helpen halen en het onderzoek naar het hoogst mogelijke niveau te tillen. Dat is 1000 keer relevant wetenschappelijk onderzoek. Van het allereerste doctoraat aan het toenmalige LUC, van Margareta Vervloet op 29 november 1979, tot de 1000e verdediging van Dries Devisscher op 11 oktober 2019.

Een doctoraat is niet alleen de hoogste graad die een student kan behalen maar ook betekenisvol voor het onderzoek van professoren. Want naast lesgeven en het uitvoeren van dienstverlenende opdrachten voor bedrijven, overheden en organisaties blijft onderzoek voeren een kernopdracht. Het is noodzakelijk als draagvlak voor het academisch onderwijs maar ook als stimulus voor innovatie. De inzet van doctoraatsstudenten bij dit onderzoek is dan ook cruciaal. 

Het aantal doctoraten is de laatste jaren sterk toegenomen omdat, onder impuls van de Europese beleidsdoelstellingen, universiteiten actief inzetten op de versterking van de kenniseconomie. Zo kennen we aan UHasselt de jongste 10 jaar een verdubbeling van het aantal lopende doctoraten, maar liefst 629 doctoraatsstudenten werken momenteel aan hun proefschrift. Doctorandi leveren dan ook een substantiële bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkeling dankzij hun professionele kwaliteiten en competenties. Ze beschikken niet alleen over diepgaande expertise in hun vakgebied, maar ook over goed ontwikkelde skills als creatief denker, manager en teamplayer. Het zijn breed opgeleide all-rounders en probleemoplossers die op diverse maatschappelijke vlakken een betekenisvolle rol kunnen spelen.  

Doctoraat als hefboom

Je zou kunnen stellen dat het behalen van een doctoraatstitel vandaag de dag kan gelden als een kwaliteitslabel en een hefboom. Een garantie voor hoogontwikkelde vaardigheden die deuren opent op lange termijn.   Of zoals vicerector Onderzoek Jean-Michel Rigo het verwoordt: “Een doctoraatsonderzoek is ‘beyond the forefront of knowledge’ het onbekende verkennen en bekend maken. En door zelfstandig een project tot een goed einde te brengen, sterke soft skills verwerven om verantwoordelijkheden in de maatschappij op te nemen.”

Doctoral Schools, zoals die ook binnen UHasselt actief zijn, leveren een substantiële bijdrage om die vaardigheden te trainen en de doctoraatsstudenten sterk te ondersteunen in hun traject naar professionalisering. De slaagkansen voor doctorandi zijn daardoor ook sterk gestegen. Dat betekent dus alleen maar meer wetenschappelijke ontwikkeling die de samenleving vooruit stuwt.

Wij mogen vandaag dan ook terecht trots zijn op ons 1000e doctoraat.