Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Internationale erkenning voor Ecotron onderzoek UHasselt    28 okt 2019

Internationale erkenning voor Ecotron onderzoek UHasselt
28 okt 2019

CONTACTPERSOON

Prof. dr. Francois RINEAU

32-11-268588

francois.rineau@uhasselt.be


Het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature Climate Change heeft uitgebreid aandacht voor het klimaatonderzoek aan de Ecotron Hasselt University. “Onderzoek naar de impact van klimaatverandering op onze ecosystemen is erg complex”, zegt projectleider François Rineau. “Met de Ecotron hebben wij binnen dit onderzoek al mooie vooruitgang geboekt, het is fijn om te zien dat dit ook in de internationale wetenschappelijke wereld erkenning krijgt.”

Dat klimaatverandering een enorme impact heeft en zal hebben op zowat alle aspecten van onze maatschappij, is ondertussen (hopelijk) wel duidelijk voor iedereen. “Maar ondanks de recente vooruitgang, is het een grote uitdaging om kwalitatief hoogstaande experimenten op te zetten die de impact van de klimaatverandering op ecosystemen en de gevolgen hiervan voor de mens goed in kaart kunnen brengen”, zegt Rineau. “Zo is het bijvoorbeeld moeilijk om in een experimentele opzet de hoge complexiteit van het aantal omgevingsvariabelen, zoals temperatuur, vochtigheid, neerslag en broeikasgasconcentraties zowel in de bodem als de atmosfeer, tegelijk te kunnen bestuderen.”

Hoogtechnologische onderzoeksinfrastructuur

Met Ecotron Hasselt University, maakt een internationaal en zeer multidisciplinair team van onderzoekers daarom gebruik van een bijna unieke hoogtechnologische onderzoeksinfrastructuur. Klimatologen maar ook wiskundigen, statistici, microbiologen, biochemici, economositen en hydrologen werken hier samen. “Ieder van deze onderzoekers werkt er vanuit zijn of haar eigen discipline, om al deze wetenschappelijke - zowel technologische als computationele - uitdagingen simultaan aan te pakken”, legt Rineau uit. Daarvoor maken de wetenschappers gebruik van de  100m lange infrastructuur met 12 grote ecosysteemkamers. Hier kunnen vele omgevingsvariabelen wel tegelijk gecontroleerd en gestuurd worden, en kunnen grote stalen van 2m diameter bij 1,5m diepte, uit de natuur aan verschillende omstandigheden blootgesteld worden. Zo kunnen verschillende wetenschappelijke disciplines de veranderingen van gen tot ecosysteem simultaan monitoren en kunnen ze met behulp van vernieuwende modellen lokale klimaatprojecties van nu tot het jaar 2080 simuleren. Door een holistische benadering zal de kennis van processen in een ecosysteem (nu en in toekomstige klimaatscenario’s) en de kennis over de waarde die de ecosysteemdiensten hebben, alleen maar toenemen.

“De mogelijkheid die we nu krijgen om dit onderzoek en onze onderzoeksmethodes te belichten in een gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift zoals Nature Climate Change, is voor ons een hele erkenning”, zegt François Rineau. “We hopen dat onze inzichten als onderbouwing kunnen dienen voor de managementbeslissingen van natuurbeheerders op midden- en lange termijn. En dat zowel beleidsmakers als het brede publiek op een meer gedetailleerde manier zullen verstaan wat de maatschappelijke impact van veranderende ecosystemen zal zijn.” Ondertussen kijken de onderzoekers ook al verder. “Zo denken we dat de resultaten die uit ons onderzoek komen, mogelijk ook meer nuttige inzichten kunnen geven voor de landbouwsector. Dit willen we in de toekomst zeker verder bekijken, want dit is een sector die zeker moet kunnen anticiperen op de verwachte veranderingen in droogteperiodes, neerslagpatronen en broeikasgasconcentraties.”

 

De publicatie (Engels) in Nature Climate Change kan u hier terugvinden.