Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Michelle Plusquin en Bart Vermang nieuwe leden Jonge Academie    14 feb 2019

Michelle Plusquin en Bart Vermang nieuwe leden Jonge Academie
14 feb 2019

UHasselt-proffen Michelle Plusquin en Bart Vermang zijn verkozen tot nieuwe leden van de Jonge Academie. Deze Academie wil een plek zijn voor jonge topwetenschappers in Vlaanderen om hun visie over wetenschapsbeleid te uiten. “We zijn zeer blij met deze aanstelling, én deze kans om een bijdrage te leveren tot het uitbouwen van een sterk wetenschapsbeleid”, zeggen de twee UHasselt-onderzoekers.

Ieder jaar treden een tiental nieuwe leden toe tot de Jonge Academie. De nieuwe leden worden verkozen op basis van wetenschappelijke excellentie, motivatie én de voorstellen die zij doen met betrekking tot de Academie.

Matheus-effect onderzoeken

Michelle Plusquin onderzoekt binnen het Centrum voor Milieukunde (CMK) welke impact omgevingsfactoren tijdens de zwangerschap en gedurende de kindertijd hebben op de ontwikkeling van het kind. Al heel vroeg in het leven kunnen factoren zoals levensstijl en verontreinigende stoffen zorgen voor kleine moleculaire aanpassingen in de genen die het risico op ziektes op latere leeftijd mee bepalen. “Ik ben zeer blij met deze kans om lid te zijn van de Jonge Academie”, zegt Michelle. “De Academie staat bekend om haar uitgesproken opvattingen over wetenschap en maatschappij en probeert op een constructieve manier impact te hebben op het debat. Dat ik nu de komende 5 jaar een steentje hieraan mag bijdragen, is een uitdaging waar ik met veel plezier naar uit kijk.”

“Concreet wil ik binnen de Jonge Academie onderzoeken of het Matheus effect ook in de Vlaamse academische wereld aanwezig is”, vertelt de UHasselt-professor. “Dit wil zeggen dat wetenschappers die eerder succesvol zijn geweest, meer kans hebben om opnieuw te slagen. Daardoor wordt het verschil tussen onderzoek alsmaar groter. Het in kaart brengen van een eventueel effect zal de bewustwording hierover verhogen en kan implicaties hebben voor het model van meritocratie in de wetenschap”, besluit Michelle.

Hernieuwbare energie & STEM

Bart Vermang werkt als onderzoeker binnen het Instituut voor Materiaaonderzoek (IMO-IMOMEC) en Energyville rond hernieuwbare energie, meer bepaald fotovoltaïsche zonne-energie. Hierin werkt hij rond technologische innovatie op vlak van materialen, zonnecel-architecturen en applicaties. “Een toekomst waarbij al onze energie op een duurzame manier wordt opgewekt is wel degelijk mogelijk”, zegt Bart Vermang. “(Toegepaste) wetenschap is een solide basis voor technologische vooruitgang. De laatste tientallen jaren is er al een exponentiële vooruitgang geweest op vlak van hernieuwbare energie (bijvoorbeeld wind en zon) en opslag (bijvoorbeeld batterijen), zowel wat betreft kost, geïnstalleerde capaciteit als gerealiseerde prestaties (performantie). Verwacht wordt dat deze groei zal blijven aanhouden en met mijn onderzoek wil ik hier toe bijdragen.”

Binnen de Jonge Academie wil Bart Vermang bijdragen in het debat rond een duurzame samenleving. “Verder wil ik nog meer aandacht focussen op het belang van STEM richtingen in het onderwijs. Want niet alleen de economie, maar de hele maatschappij heeft nood aan meer wetenschappelijke profielen”, zegt Bart. Als onderzoeker werkte hij overigens als post-doc in Zweden. Die ervaring wil hij gebruiken om de internationalisering van onderwijs en wetenschap te ondersteunen. Tot slot wil hij zich toeleggen op onderzoeksbeleid en vooral de financiering van onderzoek.

Afscheid Niel Hens

Op 12 maart zullen Bart Vermang en Michelle Plusquin officieel aangesteld worden binnen de Jonge Academie. Zij zijn lid voor vijf jaar, tot 2024. Die avond zal prof. dr. Niel Hens op zijn beurt dan weer afscheid nemen van de Jonge Academie. Zijn mandaat als voorzitter van de Jonge Academie loopt in maart, na twee jaar, af.  

 www.jongeacademie.be