Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Nieuwe algemeen beheerder en algemeen academisch directeur    14 jun 2019

Nieuwe algemeen beheerder en algemeen academisch directeur
14 jun 2019

CONTACTPERSOON

Prof. dr. Luc DE SCHEPPER

32-11-268001

luc.deschepper@uhasselt.be


De Raad van Bestuur van UHasselt heeft de aanstelling van een nieuwe algemeen beheerder en algemeen academisch directeur goedgekeurd. Gerd Van Den Eede zal vanaf (richtdatum) 1 september de functie van algemeen beheerder opnemen. An De Backer wordt vanaf 1 juli de nieuwe algemeen academisch directeur.

De algemeen beheerder staat in voor het ontwikkelen van een visie en het uittekenen van  het strategisch beleid op het vlak van administratief en technisch personeel, financiën, ICT, infrastructuur en facilitair beheer. De algemeen beheerder coördineert ook de werking van de betrokken diensten.

De algemeen academisch directeur werkt samen met de rector en vicerectoren het strategisch academisch beleid uit en zal de werking van de academische ondersteunende diensten (onderwijs, onderzoek, valorisatie, internationalisering, communicatie, rectoraat) coördineren en optimaliseren.

Gerd Van Den Eede (1970) is huidig administrateur bij de Hoge Raad voor de Justitie. Hier heeft hij de operationele leiding over alle diensten binnen deze Raad. In zijn nieuwe functie als algemeen beheerder keert Gerd Van Den Eede nu terug naar het Onderwijsveld, waar hij doorheen zijn carrière reeds vele jaren ervaring in heeft opgebouwd.

Gedurende vijf jaar (2013-2018) was Gerd Van Den Eede coördinerend Inspecteur bij de Onderwijsinspectie en lid van de Directieraad. Eerder werkte hij aan de Thomas More hogeschool en haar wettelijke voorgangers (Lessius en KHMechelen). Hij was er Directeur Strategie en Kwaliteit, Directeur Onderwijs en Studentenbeleid, Directeur Academische Planning, Opleidingshoofd en Lector, en vervulde er ad interim de rol van Directeur IT en Directeur Finance.

Gerd Van Den Eede promoveerde tot doctor in de economie aan de Universiteit van Tilburg met een studie naar Hoge Betrouwbaarheid Organisaties, toegepast in de financiële en nucleaire sector. Hij is gastprofessor aan de faculteiten Economie van KU Leuven (campus Brussel) en Université Saint-Louis.

--------------------------------------------------

An De Backer (1968) is huidig directeur Rectoraat van UHasselt. Zij heeft al een rijke carrière aan onze universiteit. Na haar studies in de chemie aan het LUC, startte zij hier met haar doctoraatsonderzoek rond referentiematerialen voor de analyse van supergeleiders. Na haar doctoraat ging An De Backer aan de slag als stafmedewerker binnen de dienst onderzoek. Later coördineerde ze als beleidssecretaris binnen de AUHL de activiteiten van de Limburgse associatie met partners UHasselt, en de toenmalige PHL en XIOS.

Sinds 2010 staat An De Backer aan het hoofd van de dienst Rectoraat. Hier staat ze onder meer in voor de inhoudelijke ondersteuning van de rector en beheerder in het kader van de verdere strategische positionering van de universiteit en de verdere professionalisering binnen UHasselt.