Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Nieuwe master-na-master in Global Health start in september    15 jan 2019

Nieuwe master-na-master in Global Health start in september
15 jan 2019

CONTACTPERSOON

Prof. dr. Niel HENS

32-11-268232

niel.hens@uhasselt.be


Vanaf september 2019 zal UHasselt de nieuwe 2-jarige master-na-master in Global Health aanbieden. “Een opleiding die we samen met de vier andere Vlaamse universiteiten ontwikkelden”, zegt Niel Hens, coördinator van de opleiding vanuit de tUL, transnationale universiteit Limburg. “In deze Engelstalige opleiding kijken we met een ruime blik naar wereldproblematieken op vlak van gezondheid, zoals chronische ziekten, psychische problemen,  vergrijzing en de gevolgen van klimaatopwarming.”

 “We zijn zeer blij dat deze opleiding kan starten”, zegt Niel Hens (UHasselt). “Deze interuniversitaire opleiding is ontwikkeld door de universiteiten tUL, KU Leuven, UAntwerpen, VUB met UGent als coördinerende instelling. Samen zagen we dat er in onze maatschappij al lang nood is aan een meer multidisciplinaire kijk op de grote gezondheidsproblemen. Deze manama in Global Health stoomt daarom de studenten klaar om gezondheid en gezondheidszorg vanuit een brede maatschappelijke focus te bestuderen en zo tot concrete oplossingen te komen.”

Gezondheid, rechten en statistiek

“We richten ons met deze opleiding op zowel studenten als mensen uit het werkveld”, gaat prof. dr. Petra Foubert (UHasselt) verder. “Bedoeling is om mensen uit heel diverse disciplines in deze opleiding samen te brengen. Hier zal je daarom biomedici, geneeskundigen, maar ook statistici en juristen terugvinden. Zelf zal ik als prof aan de faculteit Rechten de opleidingsonderdelen rond rechten mee begeleiden. Niel Hens coördineert als biostatisticus de methodologische opleidingsonderdelen.”

“We verwachten dat de afgestudeerden aan de slag kunnen gaan bij bijvoorbeeld nationale en internationale NGO’s of ministeries. Maar evengoed kunnen ze te werk gesteld worden in de farmaceutische sector”, zegt Niel Hens. “Met deze opleiding zal je in ieder zeker bijdragen aan de zoektocht naar oplossingen voor die globale problemen waar we vandaag mee geconfronteerd worden.”

25-tal studenten

“Het eerste jaar van de opleiding mikken we op een vijftiental studenten, wanneer we op kruissnelheid zitten hopen we te gaan naar een 25-tal studenten ieder jaar”, zegt Petra Foubert. “Tijdens het eerste academiejaar zullen de lessen doorgaan aan de universiteiten van Antwerpen, Gent en Leuven. Proffen van UHasselt zullen hier mee instaan voor het geven van de lessen. Het tweede academiejaar zullen er ook lessen doorgaan aan UHasselt, vooral rond statistiek. Ook is er de mogelijkheid om te kiezen voor distance learning, zodat studenten het lessenpakket ook deels van thuis uit kunnen volgen,” besluit Niel Hens.

 

Wil u meer te weten komen over de master-na-master in Global Health dan kan u terecht op de volgende websites.

www.masterglobalhealth.be

studiekiezer UGent – manama Global Health