Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Onderwijsbeleidsplan 2018-2021    26 mrt 2019

Onderwijsbeleidsplan 2018-2021
26 mrt 2019

Ontdek hier de krachtlijnen van ons vernieuwde Onderwijsbeleidsplan

Studenten en afgestudeerden opleiden die onze maatschappij slimmer, wendbaarder en beter kunnen en willen maken. Dat principe zit ingebakken in het DNA van UHasselt. Het Onderwijsbeleidsplan helpt dit idee te verwezenlijken. Dat plan is nu vernieuwd. UHasselt schuift de komende jaren vijf strategische doelstellingen naar voren. Deze stellen we graag aan u voor:

1) UHasselt biedt Academische opleidingen aan relevant voor werkveld én samenleving

 Waar hebben het werkveld en onze maatschappij nood aan? Dat is het uitgangspunt van UHasselt om haar academische opleidingen inhoudelijk vorm te geven. Het werkveld en de maatschappelijke, regionale en internationale ontwikkelingen zijn dé inspiratiebron voor onze opleidingen.

Daarom is het belangrijk dat we het werkveld actief betrekken bij onze opleidingsprogramma’s. Want zij volgen de ontwikkelingen vanuit het werkdomein en de maatschappij nauwgezet op. Dit is natuurlijk ook een win-win verhaal. Want als academische instelling integreren wij op onze beurt nieuwe wetenschappelijke inzichten in het werkveld.

Van onze opleidingen vraagt deze focus een continue ‘vinger aan de pols’-houding. Zowel op vlak van onderzoek, werkveld als maatschappij, volgen zij de meest recente ontwikkelingen op en zoeken ze manieren om die ontwikkelingen te integreren in de opleidingsprogramma’s. Wel altijd in lijn met wetenschappelijk onderzoek ontwikkelingen te integreren in de opleidingsprogramma’s.  

Hoe pakken we dit aan?

 • In de bacheloropleiding studenten in interactie laten treden met het werkveld.
 • Masterstudenten (onder begeleiding) taken van het werkveld laten opnemen.
 • Inhoud van opleidingsprogramma’s toetsen, (extern) evalueren en actiepunten bedenken en uitvoeren.

 

2) UHasselt vormt studenten tot geëngageerde wereldburgers, klaar voor de toekomst

 Onze afgestudeerden moeten klaar zijn voor de toekomst en de maatschappelijke uitdagingen die op hen afkomen. We willen onze studenten vormen tot geëngageerde wereldburgers, die kritisch denken hoog in het vaandel dragen. Dat doen we door in onze opleidingen academische diepgang aan te bieden.

Ons onderwijs is maatschappelijk geëngageerd en draagt zo bij aan de civic missie van UHasselt. Onze studenten komen in hun opleiding in aanraking met een multi- of interdisciplinaire context, waarin employability skills en community service learning een grote plaats hebben. Deze laatste verbindt academische inhoud met maatschappelijk engagement.

Hoe pakken we dit aan?

 • Specifieke aandacht voor academic en employability skills in de leerlijnen.
 • In de opleiding (ba/ma) studenten leren werken in multi- & interdisciplinaire context.
 • Activiteiten geïnspireerd door onze civic missie en Community Service Learning implementeren in de opleiding
 • Meer aandacht voor ICT in Onderwijs.

 

3) UHasselt stimuleert succesvolle studieloopbanen

Alle studenten moeten de kans krijgen om hun studieparcours optimaal te laten verlopen. Onze onderwijsteams en studentenondersteuners staan daarom klaar om studenten enerzijds bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid in hun studievoortgang, hen te ondersteunen waar nodig en de talenten van iedere student te helpen ontwikkelen.

Door een universitaire leer- en leefgemeenschap uit te bouwen, werken we aan een gemeenschap waar studenten zich goed voelen en zich kunnen ontplooien.Waar studenten zich betrokken voelen bij hun opleiding, medestudenten en onderwijsinstelling. Zo een collectieve identiteit heeft ook een positieve impact op de studie van de student.

Hoe pakken we dit aan?

 • Iedere student moet zich bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheid in zijn of haar studievoortgang. Op die manier kan het studierendement verhogen.
 •  Meer aandacht voor talentontwikkeling zoals mentorenwerking en aanbod voor excellente studenten,… in de opleidingen.
 • Uitbouwen van een stimulerende universitaire leer- en leefgemeenschap.

 

4) UHasselt garandeert de kwaliteit van haar opleidingen

Alle stakeholders van onze universiteit (beleid, onderwijzend personeel, studenten, studentenondersteuners,…) werken samen om de kwaliteit van onze opleidingen te garanderen. De noden en behoeften van de studenten, opleidingen en de instelling worden voortdurend op elkaar afgestemd. Kwaliteitszorginstrumenten en -processen zetten we in om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen.

Hoe pakken we dit aan?

 • Business Intelligence monitort continu de kwaliteit van de opleidingen en het onderwijsbeleid.
 • Kwaliteitssysteem VISIO-O implementeren binnen alle opleidingen
 • Het kwaliteitszorginstrumentarium afstemmen op de noden en eigenheid van de opleidingen

 

5) UHasselt stimuleert levenslang leren bij haar studenten én personeel

 De kwaliteit van een onderwijsinstelling hangt zowel af van de kwaliteit van haar studenten als van haar onderwijsmedewerkers. Daarom is het nodig dat de personeelsleden zich blijven verder ontwikkelen. UHasselt stimuleert dit, en moedigt daarom levenslang leren maximaal aan. We bieden professionaliseringsactiviteiten aan en wisselen good practices binnen en over opleidingen en faculteiten heen.

Hoe pakken we dit aan?

 • Aan alle onderwijsmedewerkers activiteiten aanbieden om het onderwijs te innoveren en te professionaliseren
 • Good practices uitwisselen over de opleidingen en faculteiten heen
 • De instelling organiseert meerdere netwerkmomenten Onderwijs

 

Het volledige Onderwijsbeleidsplan 2018 - 2021 kan je hier raadplegen