Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Opstart intern tuchtonderzoek UHasselt na meldingen over prof. Lode Vereeck    6 mrt 2019

Opstart intern tuchtonderzoek UHasselt na meldingen over prof. Lode Vereeck
6 mrt 2019

Universiteit Hasselt neemt akte van de beslissing van de procureur des Konings om niet over te gaan tot een strafrechtelijke vervolging in het dossier rond professor Lode Vereeck, “wegens onvoldoende bewijzen”. “Een interne, onafhankelijke tuchtcommissie binnen onze universiteit zal zich nu verder over deze zaak buigen”, zegt rector van UHasselt, Luc De Schepper.  

“Al in het vooronderzoek dat ik in de loop van 2018 opstartte, na diverse meldingen over ongepaste contacten tussen prof. Lode Vereeck en verschillende (doctoraats)studenten, kwamen feiten aan het licht die ik tuchtrechtelijk wilde laten onderzoeken”, gaat rector Luc De Schepper verder. “Deze feiten kunnen namelijk een ernstige inbreuk vormen op de deontologie en de waardigheid van het ambt van professor. In het bijzonder op de professionele relatie die een professor met studenten moet onderhouden."

“Voor het tuchtonderzoek kon starten hebben we deze feiten eerst overgemaakt aan het parket, om te onderzoeken of deze ook strafrechtelijk vervolgd dienden te worden. Het parket heeft nu beslist om niet over te gaan tot een strafrechtelijke vervolging. De resultaten van het opsporingsonderzoek, die de universiteit inmiddels kon inzien, versterken evenwel de noodzaak om het tuchtrechtelijke dossier zijn verdere verloop te doen kennen. De resultaten van het opsporingsonderzoek van het parket zullen hierbij aan het dossier toegevoegd worden.”

Het dossier zal nu overgemaakt worden aan de  interne tuchtcommissie van UHasselt. Hierin zitten vertegenwoordigers van iedere faculteit van de universiteit. Deze commissie zal geheel onafhankelijk een onderzoek starten naar de meldingen. Hierna kunnen zij al dan niet een tuchtsanctie opleggen aan professor Vereeck.