Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

UHasselt en Universiteit Maastricht voeren samen onderzoek rond grensarbeid    8 mei 2019

UHasselt en Universiteit Maastricht voeren samen onderzoek rond grensarbeid
8 mei 2019

CONTACTPERSOON

Prof. dr. Elly VAN DE VELDE

32-11-269015

elly.vandevelde@uhasselt.be


Werken over de grens brengt belemmeringen met zich mee, zowel op vlak van fiscaliteit als sociale zekerheid. De faculteit Rechten van UHasselt en ITEM, Universiteit Maastricht slaan de handen in elkaar om deze knelpunten in kaart te brengen. “Samen willen we zoeken naar oplossingen en deze voorleggen aan beleidsmakers”, zegt prof. dr. Elly Van de Velde (UHasselt). Dit kenniscentrum wordt medegefinancierd door de Belgische Provincie Limburg.

“Door het uitblijven van Europese regelgeving valt wie woont in België en werkt in Nederland (of omgekeerd) juridisch gezien onder meer dan één rechtstelsel. En dat zorgt voor heel wat belemmeringen”, zegt prof. dr. Elly Van de Velde. “Zo kunnen zowel actieve als gepensioneerde grensarbeiders belastingverminderingen mislopen of willen zowel het land waar ze wonen als dat waar ze werken belastingen heffen op hun inkomen.”

Na een eerdere doctoraatsstudie rond dit thema, starten UHasselt en Universiteit Maastricht nu met een kenniscentrum. Hiermee willen de onderzoekers zicht krijgen op al die belemmeringen voor grensarbeiders en aanbevelingen voor beleidsmakers formuleren. Naast wetenschappelijke publicaties zullen de onderzoekers ook via informatieve brochures hun resultaten bekend maken aan het brede publiek.  

Voor dit kenniscentrum werkt de Law, Tax & Business Unit van de Faculteit Rechten - UHasselt samen met het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van de Universiteit Maastricht. Een doctoraatstudent en een post-doctoraal onderzoeker zullen aan beide universiteiten onderzoek uitvoeren naar grensarbeid in Belgisch en Nederlands Limburg. Zij zullen onder meer werken rond de pensioenregeling voor grensarbeiders en de problemen met belastingen bij grensarbeid.

Met steun van Provincie Limburg

Het kenniscentrum wordt vandaag officieel gestart in aanwezigheid van de beide gouverneurs van Belgisch en Nederlands Limburg, besturen en onderzoekers van beide universiteiten.

Elly Van de Velde: “Deze samenwerking kunnen we opstarten met dank aan een cofinanciering van de Belgische provincie Limburg. Met onze faculteit Rechten werken we al lang structureel samen met Universiteit Maastricht, het is mooi om te zien dat uit deze goede samenwerking nieuwe onderzoeken kunnen opstarten.”