Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

UHasselt reikt eredoctoraat uit aan Clarice Garcia Borges Demétrio    15 mei 2019

UHasselt reikt eredoctoraat uit aan Clarice Garcia Borges Demétrio
15 mei 2019

CONTACTPERSOON

Prof. dr. Luc DE SCHEPPER

32-11-268001

luc.deschepper@uhasselt.be


Ter ere van het twintig jarig bestaan van VLIR-UOS reikt UHasselt een eredoctoraat uit aan de Braziliaanse professor Biometrie Clarice Garcia Borges Demétrio. “Clarice is één van de steunpilaren van de biostatistiek”, zegt rector van UHasselt, Luc De Schepper. “Haar harde werk zette de biostatistiek op de kaart in Brazilië en ver daarbuiten.”

Clarice Garcia Borges Demétrio is professor Biometrie aan de Escola Superior de Agricultura Luiz  Queiroz. “Van hier uit, haar geboortestad Piracicaba, verzette Clarice tonnen werk in de biostatistiek”, vertelt co-promotor prof. dr. Geert Molenberghs. “Onvermoeibaar reisde zij de wereld rond om nieuwe kennis op te doen, uit te dragen en studies rond biostatistiek op te starten met partnerschappen over de hele wereld.  Deze kennis en expertise bracht zij dan over aan haar collega’s en studenten in Brazilië en de rest van de wereld, Noord én Zuid. In die mate dat Brazilië, en meer bepaald Piracicaba, als één van de toonvoorbeelden geldt van biometrisch onderzoek."

En dat toont zich ook nog steeds vandaag, zegt Geert Molenberghs. Brazilianen zijn ondertussen in de wereld gekend en gerespecteerd voor dit vakgebied, en heel wat internationale collega’s zijn naar Brazilië geweest voor onderwijs en onderzoek. Door haar harde werk konden ook tientallen jonge Braziliaanse wetenschappers aan topinstellingen in het Westen gaan werken. Dit zorgde ook al voor verschillende stabiele en langdurige samenwerkingsverbanden.”

President International Biometrics Society 

Een groot deel van haar carrière spendeerde Clarice aan het versterken van het wereldwijde netwerk van de wetenschappelijk biometrische gemeenschap. In 1975 werd ze lid van the International Biometrics Society (IBS), later zou zij verkozen worden tot president van IBS , de eerste en voorlopige enige afkomstig uit een Latijns-Amerikaans land.  

“Statistiek is - zoals de wiskundige Karl Pearson zei - de grammatica van de wetenschap”, zei rector Luc De Schepper in zijn laudatio. “Statistiek raakt alle aspecten van onze samenleving. De grootste wereldproblemen rond gezondheid, milieu of maatschappij zijn niet aan te pakken zonder de statistiek. En Clarice Demètrio is één van de drijfkrachten achter dit vakgebied.”

Twintig jaar interuniversitaire ontwikkelingssamenwerking

Het eredoctoraat voor Clarica Demétrio kadert binnen het twintig-jarig bestaan van VLIR-UOS (Vlaamse Interuniversitaire Raad – Universitaire Ontwikkelingssamenwerking). Ontwikkelingssamenwerking staat steeds hoger op de agenda binnen de vijf Vlaamse universiteiten. Om dat engagement in de verf te zetten, reikten de vijf Vlaamse universiteiten elk één eredoctoraat uit aan een persoon die zich verdienstelijk maakte binnen het domein van de universitaire ontwikkelingssamenwerking.

Eredoctoraten VLIR-UOS

Clarice Garcia Borges Demètrio (Brazilië) - UHasselt

José Ramón Saborido Loidi (Cuba) - VUB 

Leymah Roberta Gbowee (Liberia) - UGent

Nteranya Sanginga (DR Congo) - KU Leuven

Jean-Jacques Muyembe Tamfun (DR Congo) – Uantwerpen