Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Zilver nanopartikels in landbouwsproeistoffen maken gewassen niet beter, maar net zieker    12 mrt 2019

Zilver nanopartikels in landbouwsproeistoffen maken gewassen niet beter, maar net zieker
12 mrt 2019

CONTACTPERSOON

Dr. Wouter SILLEN

32-11-268305

wouter.sillen@uhasselt.be


Doctoraatsonderzoek van dr. Wouter Sillen aan UHasselt toont dat de zilver nanopartikels die plantenziekten in gewassen zoals maïs moeten tegengaan, net het tegenovergestelde effect kunnen hebben. “Deze zilver nanopartikels bevoordelen ongewenste micro-organismen in plaats van ze tegen te werken. Waardoor zij net meer plantenziekten kunnen veroorzaken, zoals we bij maïs hebben kunnen vaststellen”, zegt Wouter Sillen.

“Zilver nanopartikels worden meer en meer gebruikt om ongewenste micro-organismen (bijv. bacteriën) te doden. En dat zowel in consumentenproducten zoals kledij, cosmetica of knuffeldieren als in landbouwproducten”, legt dr. Wouter Sillen van het Centrum voor Milieukunde (CMK) van UHasselt uit. “In landbouwproducten zoals sproeistoffen worden deze chemicaliën gebruikt om
plantenziekten tegen te gaan. In mijn onderzoek heb ik de invloed van die zilver nanopartikels op maïs onderzocht. En wat blijkt: deze partikels leiden niet tot minder, maar net tot meer mogelijke ziekteverwekkers. Dat komt omdat ze de goede micro-organismen aanvallen die de natuurlijke vijanden zijn van de ongewenste micro-organismen.”

 

 

Ongewenste micro-organismen bevoordelen

Wouter Sillen kwam tot deze conclusie nadat hij de groei van maïs op een landbouwbodem blootgesteld aan zilver nanopartikels bestudeerde. Ook analyseerde hij op moleculair niveau wat er precies gebeurde met de microbiële gemeenschap in en rond de maïs. “Micro-organismen zijn alomtegenwoordig, en net als bij de mens zijn een deel van deze organismen levensbelangrijk voor de
goede groei van planten. Anderen hebben dan weer een ongewenste invloed op de plant. Maar in mijn onderzoek bleek dus dat de negatieve organismen werden bevoordeeld waardoor zij toenamen en dus in staat zijn om meer plantenziekten te veroorzaken.”

Gebruik kritisch herbekijken

“We moeten het gebruik van zilver nanopartikels in de landbouw kritisch evalueren”, zegt Wouter Sillen. “Want hun negatieve impact op maïs kan op termijn zorgen voor een slechtere maïsopbrengst. In een verder onderzoek kunnen we ook nog dieper ingaan op de exacte mechanismen achter dit hele proces, waarbij we de natuurlijke vijanden van ongewenste micro-organismen
kunnen inzetten om plantenziekten efficiënter te bestrijden. Zo moeten we geen chemicaliën zoals zilver nanopartikels meer gebruiken.”